Lucas bevestigd Van Otterloo in Heenvliet

HEENVLIET, 3 Maart.

Na heden voormiddag door zijnen broeder Ds. W. A. J. Lucas te Vaassen, bevestigd te zijn, met Hand. X: 66; “Deze zal u zeggen wat gij doen moet,” begon Dr. A. A. van Otterloo in het namiddaguur zijne Evangelieprediking in ons midden, met eene intreêrede over Luk. X: 42a: «Één ding is noodig.”

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 15, 1878 [volgno 2], pag. 450.

 

Lucas bevestigt Van Otterloo in Colmschate

COLMSCHATE, 10 Oct.

Heden werd alhier bevestigd Dr. A. A. van Otterloo, door Ds. W. A. J. Lucas teVaassen, die tot tekst gekozen had Gen. XII: 2c. Aan de handoplegging namen deel, behalve bevestiger en consulent, ook Dr. J. A. Anspach em. Pred. te Deventer. De bevestigde deed zijne intrede, met 1 Cor. IX: 166.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 12, 1875 [volgno 2], pag. 1211.

 

 

Lucas bedankt voor Aarlanderveen

VAASSEN, 13 Julij.

Heden maakte onze Leeraar, Ds. W. A. J. Lucas, ons bekend, dat hij voor de beroeping naar Aarlanderveen, waarvan hij ons vóór 14 dagen kennis had gegeven, beleefdelijk bedankt heeft. Na deze kennisgeving werd hem toegezongen Gez. XVII: fi.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 10, 1873 [volgno 2], pag. 908.

 

Lucas bedankt voor Linschoten en krijgt beroep Aarlanderveen

VAASSEN, 29 Junij.

Heden maakte onze Herder en Leeraar, Ds. W. A. J. Lucas, ons bekend, dat hij bedankt heeft voor de beroeping naar Linschoten, en tevens dat door hem is ontvangen eene eenparige beroeping naar de gemeente Aarlanderveen, die door hem in ernstige overweging wordt genomen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 10, 1873 [volgno 2], pag. 908.

 

Lucas beroepen door Linschoten

LINSCHOTEN, 6 Junij.

Uit het vroeger gemaakte tweetal, bestaande uit de Predikanten W. A. J. Lucas, te Vaassen en W. van Dis, te Hoornaar; werd volgens de keus van den Elector heden Ds. Lucas beroepen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 10, 1873 [volgno 2], pag. 806-807.

 

Lucas op tweetal in Linschoten

LINSCHOTEN, 9 Mei.

Uit een vroeger gemaakt tweetal, bestaande uit Ds. H. Smading, Pred. te Noderhorst den Berg, en W. A. J. Lucas. Pred. te Vaassen, werd, volgens de keus van den elector, heden eerstgenoemde beroepen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 10, 1873 [volgno 2], pag. 709.

 

Lucas vertrekt naar Vaassen

NOORDELOOS, 1 Dec.

Hoewel er geen legaal berigt is ingezonden, kan echter van hier worden gemeld, dat Ds. W. A. J. Lucas, naar Vaassen vertrekkende, alhier zijne afscheidsrede heeft gehouden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 5, 1868, no 1, pag. 85.

 

Lucas doet intrede

VAASSEN, 8 Dec.

Heden werd de van Noordeloos tot ons overgekomen Leeraar, Ds. W. A. J. Lucas, bevestigd door den Consulent, Ds. J. Th. van Dura, Pred. te Oene, die daarbij sprak naar aanleiding van 2 Kor. V: 20«.
Des namiddags aanvaardde de Bevestigde zijne bediening niet eene rede over Joh. I: 43a.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 5, 1868, no 1, pag. 82.