Creutzberg doet intrede in Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VLISSINGEN, 10 Maart.

Heden morgen werd Ds. H. W. Creutzberg, van Vaassen tot ons overgekomen, in ons midden bevestigd door zijn broeder, Pred. te Maarssen, met eene rede naar aanleiding van 1 Petr. 1: 24-25. De Bevestigde aanvaardde des avonds zijn dienstwerk in ons midden, sprekende over Joh. I: 36. De Heer stelle hem ten rijken zegen!
Ook de laatste vakature zal nu, naar wij hopen, spoedig vervuld worden, aangezien Ds. J. Vermeer, Pred. te Linschoten, de beroeping heeft aangenomen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 290.


Creutzberg gaat naar Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VAASSEN, 24 Febr.

Heden nam onze naar Vlissingen beroepen Leeraar, Ds. H. W. Creutzberg, afscheid van zijne Gemeente, predikende over Hand. XX: 32. Moge bij ook op zijne nieuwe standplaats Gods beste zegeningen ondervinden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 286.

 

Creutzberg op twaalftal voor Kampen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

KAMPEN , 23 Mei.

Ter vervulling der aanstaande vakature, heeft de Kerkeraad het navolgende alphabetisch twaalftal van Predikanten opgemaakt : DD. G. H. Bleeker , te Eist; A. W. Bronsveld, te Ophemert; A. Couvee , te Doesborgh ; H. W. Creutzberg, te Vaassen ; G. A. Fijnvandraat, te Zwartsluis ; L. de Geer, te Doesborgh; A. J. Gerth van Wijk, te Eemnes-binnen; E. B. Gunning, te Nichtevecht; V. J. Koningsberger, te Hazerswoude; A. Loeff, te Leusden; F. L. Rutgers, te Eibergen en J. Vermeer, te Linschoten.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 473.

Verhoeff en Creutzberg op zestal in Sneek

SNEEK, 22 Mei. Uit het vroeger gemelde Twaalftal werd het navolgende Zestal opgemaakt: DD. H. W. Creutzberg, te Vaassen; E. B. Gunning, te Nichtevecht; H. J. D. Hellendoorn, te de Leur; Dr. F. L. Rutgers, te Eibergen; J. G. Verhoeff, te Ridderkerk; en J. Vermeer, te Linschoten; Drietal: Gunning, Hellendoorn en Rutgers.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 471.

 

Crfeutzberg en Verhoeff op twaalftal voor Sneek

SNEEK, 16 April.

Ter voorziening in de aanstaande vakature, werd hier het volgende alphabetisch gestelde twaalftal gemaakt: DD. A. J. Carpentier Alting, te Dokkum; Dr. A. W. Bronsveld, te Ophemert; H. W. Creutzberg, te Vaassen; E. B. Gunning, te Nichtevecht; H. J. D. Hellendoorn, te de Leur; A. A. Hingst, te Onderdendam; L. G. Roijaards, te Oisterwijk; D. G. M. Eoldanus, te Oostzaan; Dr. F. G. Rutgers, te Eibergen; G. Smit, te Grootebroek; J. G. Verhoeff, te Ridderkerk en J. Vermeer, te Linsehoten.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 367.

 

Creutzberg op twaalftal voor Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VLISSINGEN, 25 Maart.

Heden nam onze naar Rotterdam beroepen Leeraar, Dr. W. Astro, van ons een zegenend afscheid, naar aanleiding van Hand. XX: 32.

Ter voorziening in de vakature heeft de Kerkeraad het navolgende twaalftal geformeerd: DD. A. Couvée, te Doesborgh; J. Enderlee, te Kralingen; E. B. Gunning, te Nichtevecbt; W. Sijpkens, te Veenendaal; J H L Roozemeijer, te Nieuw-Loosdrecht; 3. Drost, te Goes; P. A. van Toorenenbergen, te Barneveld; H. W. Cieutzberg, te Vaassen; G. 3. Vos, te Edens; Dr. A. W. Bronsveld, te Ophemert; Dr. F. L, Rutgers, te Eiborgen en A. J. Molenaar, te Harderwijk.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 298.

 

Verhoeff en Creutzberg op twaalftal in Valburg

VALBURG, 8 Febr.

Ter vervulling van de vakature, heeft de Kerkeraad het volgende alphabetisch gestelde twaalftal van Predikanten gemaakt: DD. A. Couvée, te Doesborgh; H. W. Creutzberg, te Vaassen; J. Gann Dun, te Slijk-Ewijk ca; A. de Hartog, te Lent; J. D. C. Koch, te Losser; F. P. L. C. van Lingen, te Zetten c. a., Th. H. Nahuijs, te Bieselinge; N. Osti, te Hattem; G. D. Rademaker, te Hervelt; L. J. van Rhijn, te Wassenaar; J. G. Verhoef, te Ridderkerk en C. F. H. Wolf, te Klundert.
Uit dit twaalftal werden op het tweetal geplaatst: DD. Nahuijs en Wolf, waaruit, na electie van den Heer Mr. J. Rau van Gameren , Ds. Wolf werd beroepen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 214.