Ds. A. Stekelenburg 40 jaar predikant

HOUTEN Het was gisteren veertig jaar geleden dat ds. A. Stekelenburg (81), hervormd emeritus predikant te Houten, in het ambt werd bevestigd. Aanstaande zondagavond zal ds. Stekelenburg in zijn eerste gemeente, Linschoten, tijdens een dankdienst voorgaan.

onze kerkredactie

Adrianus Stekelenburg werd op 18 mei 1913 in Utrecht geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in zijn geboorteplaats. Kandidaat Stekelenburg werd 12 september 1954 bevestigd in de hervormde gemeente van Linschoten. Vandaar ging hij in 1959 naar Eist (Utrecht).

Vervolgens verbond de predikant zich in 1964 aan Lexmond, vanwaar hij in 1970 naar Giessendam-NederHardinxveld ging. Deze gemeente diende hij tot aan zijn emeritaat op 18 september 1978. Na zijn emeritering verleende hij bijstand in het pastoraat van hervormd Zwolle, en was hij mentor van de hervormd-gereformeerde evangelisatie in Zutphen.

Ds. Stekelenburg was, behalve in het kerkelijke leven, onder meer actief in de christelijke gezinszorg en in het christelijk onderwijs.

Reformatorisch Dagblad, 13 september 1994

 

Moluks moderamen geeft openheid in bestuurszaken

Kerkverband tendeert naar lidmaatschap Wereldraad

UTRECHT – De Molukse Evangelische Kerk (Geredja Indjili Maluku, GIM) heeft gisteren tijdens een persconferentie opening van zaken gegeven over de financiële en bestuurlijke gang van zaken in het kerkverband. De kerk ontkent dat sprake is van financiële malversaties.
onze kerkredactie

Tijdens de onlangs gehouden synodevergadering in Vaassen werd de GIM, het grootste Molukse kerkverband in Nederland, geconfronteerd met verregaande beschuldigingen van (ex-)gemeenteleden, verzameld in de zelfstandige Vereniging van Molukse kerkgemeenten.

De aantijgingen hielden onder meer in dat het synodebestuur de macht naar zich toe zou trekken. Tevens zou zij financiële malversaties hebben gepleegd door investeringen in een hotel op het Indonesische eiland Bali en in het exploiteren van zomerhuisjes in Noorwegen.

Het moderamen wees gisteren alle beschuldigingen van de hand. „Wij zijn zeer benieuwd vrat het bewijsmateriaal is. We zouden het zelf niet weten”. Bovendien wees het moderamen erop dat de Molukse Evangelische Kerk „beslist geen rijke kerk” is. „Wij

De Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer blijkt meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling van de tekst dan was voorzien, meldt het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap vandaag. kunnen ons echt geen investeringen in binnen- en buitenland veroorloven”, aldus een moderamenlid.

„Een schijntje”

De GIM heeft twee fondsen. Het bouwfonds bevat 21,3 miljoen gulden („een schijntje”) dat in beheer is gegeven bij een beheersfonds van ABNAmro. In 1988 werd 27,8 miljoen gulden verkregen van de overheid, in ruil voor een onderhoudsplicht voor twintig kerkgebouwen, en een aantal GIMgemeenten. Inmiddels zijn dertien kerkgebouwen gerenoveerd. Het GIM kent het systeem dat een gemeentelid „geen cent” hoeft bij te dragen aan het onderhoud van de kerkgebouwen.

Daarnaast bestaat een technisch fonds van 3,6 miljoen gulden. Met de rente hiervan wordt het kerkelijk bureau, de 2,3 man administratiepersoneel en de minima-salarissen van de 33 GIM-predikanten betaald. De eerste penningmeester van het moderamenbestuur roemde de eerste generatie dat deze „van 1952 tot 1994 zonder enige subsidie de kerk financieel staande heeft gehouden. Daarom heeft het ons erg gegriefd dat we ontzettend zijn aangevallen en in onze eer zijn aangetast”. Overigens is de Utrechtse politie na de aantijgingen een gerechtelijk vooronderzoek gestart.

Vandaag besluit de synode in Wormerveer over het al dan niet voortzetten van het lidmaatschap van de ICCC en het eventueel aanvragen van lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken (WCCC). Praeses ds. J. Rutumalessy venvacht niet dat de synode zover komt. „Het verzoek van de synode is heel voorzichtig geformuleerd”. Bovendien zit de Tilburgse predikant zelf in het internationale en Nederlandse bestuur van de ICCC.

De synode deed het verzoek omdat de Wereldraad meer aandacht kreeg voor de Molukse kwestie. Ook verzetten de Indonesische kerken zich -in tegenstelling tot de jaren vijftig- niet meer tegen aansluiting van Molukse kerken.

Ook de theologische verandering van de Molukse Evangelische Kerk speelde een rol. Vroeger werden catechisanten geschorst wanneer ze werden betrapt op dansen. “Nauwelijks een generatie later wordt iemand voor gek verklaard als hij een dansend kerkeraadslid denkt te moeten betrappen”. De kerk staat nu ook toe dat samenwonende gemeenteleden, in tegenstelling tot vroeger, na een pastoraal gesprek aan het Heilig Avondmaal deelnemen.

Reformatorisch Dagblad, 23 juli 1994

 

Ds De Boer bedankt voor Vaassen

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK
Beroepen: te Woudenberg, J. Veldhuijzen te Putten; te Giessen-Nieuwkerk, A. den Besten te Ochten; te Nijkerkerveen, J. H. van Daalen te Ede.

Aangenomen: naar Markelo, kandidaat A. F. U. Braakman te Maartensdijk.

Bedankt: voor Otterio, G. de Greef te Oosterwolde (Gelderland); voor Vaassen, W. M. de Boer te Moordrecht.

Reformatorisch Dagblad, 18 oktober 1994

 

Molukse synode kwalijk bejegend

TILBURG – De president van de arrondissementsrechtbank te Breda heeft aan de Vereniging Molukse Kerkgemeenten opgedragen de in een door haar uitgegeven persbericht aangedragen beschuldigingen aan het adres van het Molukse synodebestuur te rectificeren. Volgens deze vereniging zou het synodebestuur via een strdlnan een hotel op Bali exploiteren en zou zij op kosten van de kerk regelmatig naar Indonesië reizen.

onze kerkredactie

Op 28 juni hield de Vereniging Molukse Kerkgemeenten -een gezelschap van mensen die zich verenigden uit onvrede over de gang van zaken binnen de Molukse Evangelische Kerk(GIM)- een protestdemonstratie. Dat deed de vereniging in Vaassen, waar de synode van de GM bijeen was onder leiding van praeses ds. J. Rutumalessy.

Op die dag verspreidden de verenigingsleden een persbericht waarin onder andere werd beweerd dat het een „publiek geheim” is dat de GIM door middel van een stroman een hotel op Bali exploiteert, alsook dat het „algemeen bekend” is dat leden van het moderamen diverse malen per jaar naar dit eiland afreizen.

Klik hier!

Het persbericht stelde verder dat niemand bekend is dat de synode reeds het besluit heeft genomen tot aankoop van desbetreffende hotels en andere ondernemingen in Indonesië. Dat geld -vele miljoenen- was verkregen bij de afkoop door de staat van de verplichtingen in het kader van de zogenaamde zilveren koorde. ^

In een door de GIM en de leden van het moderamen aanhangig gemaakt kort geding oordeelde de rechtbank dat de Vereniging Molukse Kerkgemeenten niet kan aantonen dat de beschuldigingen van exploitatie via een stroman en de aankoop van andere hotels of ondernemingen in Indone-, sië gegrond zijn. De rechtbank sprak uit dat het moderamen in zijn integriteit is aangetast en dat het vertrouwen in hen geschaad is.

De rechtbank veroordeelde de vereniging tot het schrijven van een brief aan een aantal kranten die melding maakten van de demonstratie en het aldaar uitgedeelde persbericht. Zou de Vereniging Molukse Kerkgemeenten nalatig zijn gebleven, dan wachtte haar een dwangsom van 500 gulden per dag met een maximum van 25.000 gulden. Overigens oordeelde de rechtbank dat een aan de synode aangeboden petitie over de omstreden zaken wel rechtmatig was.

Reformatorisch Dagblad, 6 oktober 1994