Kandidaat Tromp wordt door Vaassen beroepen en neemt dit aan

Beroepingswerk

GEREF. KERKEN

Beroepen: te Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek, J. M. Snoek te Oostvoorne. Beroepbaar: prep. geëx. en door classis Appingedam beroepb. gest., G. Tromp, Deventerstraat 46, 8171 AG Vaassen.

Beroepen: te Vaassen, G. Tromp kand. aldaar die dit ber. heeft aangenomen.

Aangenomen: naar Beverwijk in comb. Velsen, J. C. Dondorp te EenNorg-Veenhuizen; het ber. tot pred. in algem. dienst voor de arbeid onder schippers (standpl. Rotterdam), H. Doornbos te Raamsdonk c.a. Bedankt: voor Rijsoord, H. Peper te Renkum-Heelsum.

Reformatorisch Dagblad, 1 juli 1980

 

Kandidaat Schoonderwoerd is geslaagd en beroepbaar

Beroepingswerk

Chr. Geref. Kerken

Beroepen te Middelharnis, P. van Zonneveld te Doomspijk. Tweetal te Rotterdam, W. A. van Heteren te Werkendam en A. van de Weerd te Zeist.

Geslaagd; aan de Theol. Hogeschool te Apeldoorn zijn geslaagd voor het kand. ex. theol. H. van den Heuvel, Zandstr. 125, Veenendaal; J. W. Schoonderwoerd, Dorpsstraat 68, Vaassen(herplaatsing).

Reformatorisch Dagblad, 19 september 1980

 

Kandidaat Schoonderwoerd is geslaagd en beroepbaar

Beroepingswerk

CHR, GEREF. KERKEN

Bedankt: voor Nieuwpoort A. de Weerd teZeist.

Geslaagd: aan de Theol. Hogeschool te Apeldoorn zijn geslaagd voor het kand. ex. theol. T. M. Hofmeijer Karekietstr. 17 Sliedrecht; K. C. Konijnenberg Saturnusstraat 31 Apeldoorn H. van den Heuvel Zandstr. 135 Veenendaal; J. W. Schoonderwoerd Dorpsstraat 18 Vaassen; twee laatstgenoemde zijn ook beroepbaar.

Reformatorisch Dagblad, 18 september 1980

 

Ds Tromp doet intrede in Vaassen

Predikanten komen en gaan

Geref. Kerken

Op 28 sept. Afscheid van Zaltbommel, P. J. van Midden; van Amersfoort, G. Hengeveld; van Loppersum, K. H. Schuring; van Leek, K. Ubels. OD 28 sept.

Intrede te Vaassen, G. Tromp kand. te Vaassen.
Bevestiging op 28 sept. Te Leidschendam, mevr. A. C, Jacobi-van Duijne; te Rotterdam, J. M. Snoek.

Reformatorisch Dagblad, 126 september 1980

 

Ds van der Schee doet intrede in Vaassen

Predikanten komen en gaan

Ned. Herv. Kerk.

Op 13 januari: afscheid van Renkum, ds. A. A. Boes; van Almelo, ds. R. Hoekstra wegens emeritaat; Van Zevenhoeven, ds. J. E. W. Nicolai.

lntrede te Scharendijke als pred. Van de Herv. gem. Elkerzee en Kerkwerve ds. J.W. Tuk , te Hoogvliet ds. H. van den Heuvel uit Maarssen; te Vlissingen ds. C. M. Krijger; te Vaassen ds. J. van der Schee ; te Nijmegen ds. R. van der Woude; te Doetinchem,  bev. als pred. voor buitengewone werkz., ds. B. Hol uit Zuidwolde (Dr.).

Reformatorisch Dagblad, 11 januari 1980

Molukkers moeten barakken uit

CRM nu definitief naar de rechter

VAASSEN — Het ministerie van CRM heeft de landsadvocaat gevraagd nu via de rechter definitief over te gaan tot vordering van de woonbarakken in Vaassen. De twee bijeenkomsten van CRM met de laatste Molukkers in het kamp hebben niet het resultaat opgeleverd dat CRM had verwacht.

De groep weigert te verhuizen naar Epe, waar men doende is een wel de nieuwe eengezinswoningen in Vaassen. Zij meent de rechten van de ex-KNIL-militairen hierdoor te verliezen. In voorgaande jaren zijn andere gezinnen wel verhuisd naar de nieuwbouwwijk. De laatste gezinnen eisen gratis huisvesting en voortzetting van de verzorging door CRM. Het liefst wil de groep op het huidige terrein van het woonoord blijven wonen. Op aanbod om in nieuw te bouwen woningen op dit terrein te gaan wonen en daarvoor de barakken te verlaten is echter niet ingegaan. De groep wilde blijven praten over faciliteiten en bracht ook naar voren dat CRM eerst onder andere in een aantal uitkeringsaanvragen en ontslagkwesties diende te bemiddelen. Hoewel CRM bereid is ook hier aandacht aan te geven, dreigt hierdoor de ontruiming van de barakken op de lange baan geschoven te worden. Het ministerie wil deze zaken losgekoppeld zien van de barakkenkwestie. Hiertoe is CRM contractueel verplicht ten opzichte van de gemeente, die op het terrein weer nieuwe huizen wil bouwen. Zolang de weigeraars de gereedstaande nieuwe woningen niet betrekken, betaalt CRM de huur. waar men zijnsplan voor de Molukse inwoners te ontwikkelen. CRM heeft opdracht gegeven aan de Rijksgebouwendienst voor de gehele Molukse gemeenschap in Vaassen een nieuw kerkgebouw te bouwen. Vandaag wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van deze kerkin aanwezigheid van de plaatselijke kerkelijke gemeenten, de gemeente Epe, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van CRM.

Reformatorisch Dagblad, 8 maart 1980