Ds Van der Zee neemt beroep naar Vaassen aan

GEREF. GEMEENTEN. .

Bedankt voor: Grand-Rapids (Noord-Amerika): W. C. Lamain te Leiden, Middelharnis: M. Heijkoop te Utrecht.

NEDERL. HERVORMDE KERK.

Drietal te: Haarlem: R. Dijkstra te Amsterdam, W. J. v. Elden te Aalsmeer en H. P. Fortgens te Voorschoten.

Beroepen te: Breda (vac. F. J. J. Loef f): Jac. Poort te Beverwijk. Burgwerd: O. S. Cazemier te Stavoren. Eext: J. Broekema te Gerkesklooster. Lisse: A. Dönszelmann te Almkerk. Lopikerkapel: D. v. Luttervelt, Em. pred. te Zeist. Opheusden: D. J. v. d. Graaf te Ede. Oud-Alblas (toez.): A. M. den Oudsten te EIburg. Ouderkerk a. d. IJssel: J. J. Timmer te Ermelo. Puttershoek: B. Batelaan te Barneveld. Rotterdam-Delfshaven (6e pred. pi.): P. Visser te Warnsveld. Scherpenisse: A. Buurman te Wijk bij Duurstede. Zevenbergen: W. J. v. Elden te Aalsmeer.

Aangenomen naar: Kampen (vac. A. v. d. Kooy): J. H. Th. Rappard te Dinteloord. Vaassen: G. v. d. Zee te Wapenveld.

Bedankt voor: Krimpen a. d. Lek: J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf.

Intrede te: reda: . v. Dijk Azn. Tekst: oh. 20:20. Groenlo: . B. Netelenbos. Tekst: oh. 17:3. lerseke; K. Engelsma. Tekst: ebr. 3:15.

Afscheid van: einkenszand: . W. v. Kooten. Tekst: salm 71:12. Wierden: . G. C. Steenbeek. Tekst: eut. 33:27a. Terkaple: . G. Kwint. Tekst:2 Cor. 12:9.

De Reformatie, 1 mei 1931

 

Ds Wolthers bedankt voor beroep Vaassen

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Akkrum: G. K. v. d. Horst te Deersum. Genderen (N.-Br.): J. H. Gunning E.Bz., te Schoonhoven. Goëngarijp: cand. A. J. van Rijn, hulppred. te Wemeldinge. ‘-Graveland (toez.): E. Warmolts te Scherpenzeel (Gld.). lerseke: K. Engelsma te Zwartsluis. Krimpen a. d. Lek (toez.): J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf. Opheusden: J. E. Klomp te Ede (Gld.). Weisrijp: D. Siemelink te Roswinkel.

Aangenomen naar: Bergambacht: H. Ewoldt te Raamsdonksveer. Groede—Nieuwvliet: J. W. van Kooten te Heinkenszand. Hall bij Eerbeek: cand. G. F. Callenbach te Amersfoort. Mantgem: R. J. C. Steenbeek te Warfhuizen (Gr.).

Bedankt voor: Assen (Evang.): J. C. Jörg te Steenwijk. Boven-Hardinxveld: J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf. Brandwijk en Gijbeland: J. H. Gunning E.Bz. te Schoonhoven. Domburg: P. F. van Noort te Oud-Loosdrecht. Heusden: T. G. Meester te Deurne. Rijssen: J. van Amstel te Putten op de Veluwe. Schelluinen: F. van Asch te Randwijk. Vaassen: J. C. Wolthers te Onstwedde. Zaandam—Oost: J. H. Wessel te Burum (Fr.). Zonnemaire: J. Mortier te Zalk en Veecaten.

De Reformatie, 9 januari 1931

 

Ds Van der Zee doet intrede in Vaassen

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te Vlaardingen J. de Blois te Dirksland.

Afscheid, bevestiging en intrede. Ds. G. van der Zee, Ned. Herv. predikant te Wapenveld, hoopt Zondag 26 Juli afscheid te nemen van zijn tegenwoordige gemeente, om 2 Augustus d.a.v. intrede te doen te Vaassen. Als bevestiger zal optreden de consulent ds. J. J. van de Pol te Oene.

Waarheidsvriend, 29 mei 1931

 

Ds Wolthers beroepen door Vaassen

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK..

, Beroepen te Zuidwolde (Gr.) O. J. Reinders te Blijham — te Zetten-Andelst E. Schimmel te Ameide — te Zegveld F. van Asch te RandwijJc — te Jaarsveld (toez.) A. v. Willigen te ‘s-Greveld’uln-Capelle (N.-Br.) ‘— te Zevenbergen (toez.) D. J. Lazonder te Werkendam — te lerseke K. Engelsma te Zwartsluis — te Genderen (N.-Br.) J. H. Gunning E.Bzn. te Schoonhoven — te Opheusden’ J. E. Klomp te Ede (G.) — te Goïngarijp ca. A. J. van I-^hijn, cand. en hulpprediker te Wemeldinge •— te Groenlo J. B. Netelenbos te Roermond — te Birdaard J. van Kuiken te Exmorra — te Bergschenhoek E. V. J. Japchen te Maartensdijk — te Engelbert ü. Kruizinga te Obdam.

Aangenomen naar Groede-Nieuwvliet J. W. van’ Koeten te Heinkenszand — naar Sommelsdijk E. van Asch te Arnemuiden. “

Bedankt voor Nièuw-Buinen G. van Veldhuizen Azn. te Nigtevecht — voor Brandwijk-Gijbeland J. H. Gunning E.Bzn. te Schoonhoven — voor Boven-Hardinxveld J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf : — voor Heusden T. G. Meester te Deurne — voor Vaassen J. C. Wolthers te Onstwedde — voor Woudrichem J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf — voor Kampen W. L. Mulder te Voorthuizen.

De Waarheidsvriend, 16 januari 1931

 

Ds Van Asch wordt door Vaassen beroepen

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Drietal te.iGharlois (vac. J. C. H. Romiln).: H. C. j. van Deelen te Oostermeer (Fr.) ; A. D. Meeter-te. Leiden en H. Stolk te .Gputum (Fr.) .— te. Zevenbergen : L. J. S. – Crq.usaz te Strijen ; J. – L. Klomp te Wouden-ÏDefg en B. Tuinstra té Soesterberg — te Kampen : É. V. J. Japchen te Maartensdijk ; Q. J. Koolhaas té Charlois en J. H. van Rappard te’Dinteloord. Beroepen té’ Brhndwijk—^Gijbeland W.”‘ Rijnsburger ‘té Polsbroek—’Vlist’ – ^ te Zaahdam^-Oost’R. B. Evehhuis te Noordhorn — te Zevenbergen’B: Tuinstra te SoSsterberg — te-‘Scha-gen en Broek in Waterland mr. J..-L. N. Zillinger Molenaar ite Warmenhuizen, – 7^ te .Rijssen; E. V. J. Japchen-te Maartei^sdijk. te Vaassen F. van Asch te Randwijk – ^-r te Wyphen.en lleur A. Oskamp te Hoorn (Texel) tx^^Afi „Assen (Evangelisatie) M. Bons te.Oudenhóbrn (Z.H.) — te Langew’ééf F.”‘H; Pl(/oy”té”Blankénham — te Gèndéren’CN – Bi-.), £.-; ]., iiaatrmari, “hülppr. te Eindhoven.

De Waarheidsvriend, 13 maart 1931

 

Ds Van der Zee werkt mee aan de christelijke encyclopedie

Christelijke Encyclopedie,
Deel VI, Supplement en Register.
Uitgave : J. H. Kok te Kampen.

Vijf kloeke deelen waren verschenen en daarmee Was het werk af. Maar ja — wanneer is een werk af ? En vooral : wanneer is een Encyclopaedic af ? Natuurlijk nooit. Want het leven gaat voort, er komen telkens nieuwe dingen en in een Encyclopaedie zijn ook wel eens dingen vergeten. Zoodat van ’t geen was en van ’t geen kwam wel weer een nieuw deel te maken is. De Uitgever Kok te Kampen en de redacteuren van deze Christelijke Encyclopsedie hebben ons dan nu een 6de deel thuis gezonden, waarin allerlei merkwaardige en wetenswaardige dingen staan en een volledig, uitvoerig, overzichtelijk Register van héél het werk met alle onderwerpen, is er bij gevoegd, zoodat ’t 6e deel een zeer belangrijk deel van de Encyclopsedie is geworden. Het verheugt ons dat ds. G, v. d. Zee, van Vaassen, intusschen ook in de redactie is opgenomen en aan hem hebben we dan ook te danken de artikelen over onderwerpen, die nauw met de Herv. Kerk in verband staan, zoo b.v. de Gereform. Bond (bladz. 187— .188), de Raad van Beheer (bladz. 361—362 ; Richtingen in de Ned. HervormdeKerk (bladz. 366) ; Rijkstractement (bladz. 367) ; Bond van Ned. Hervormde Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag ; Bond van Ned. Hervormde Knapenvereenigingen op Gereformeerden grondslag; Bond van Ned. Hervormde Meisjesvereenigingen op Gereformeerden grondslag (bladz. 81— 82). We zagen. ook, van de hand van dr. RuUmann een artikel over wijlen ds. M. Jongebreur.

Waar dit deel van de Christelijke Encyclopsedie van zoo’n buitengewoon uitgebreid Register is voorzien, is dit boekwerk een ideaal-opslagboek geworden, dat, wanneer men iets weten wil, zelden in den steek laat. Dat het Register een ruimte van bladz. 473—720, in drie kolommen gedrukt, beslaat, is bewijs dat er in deze Christelijke Encyclopsedie reusachtig veel verwerkt is. Wij bevelen dit 6-deelig, keurig en stevig gebonden standaardwerk zeer hartelijk aan. De redacteuren en de Uitgever hebben den dank van duizenden verdiend.

De Waarheidsvriend, 18 september 1931

 

Ds Van der Zee beroepen door Vaassen

NEDERL. HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Amsterdam (vac. Prof. Qr A. H. de Hartog): J. J. C. Karres te Apeldoorn.

Beetgum: J. A. Swart te Kimswerd. Benschop: I. Kievit te Baarn. Genemuiden: A. H. J. G. v. Voorthuizen te Lage Vuursche. Gouderak: W. Rijnsburger te Polsbroek. Nigtevecht (toez.): Th. G. Tonnon te Hoogmade. Oldebroek: J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf. Pijnacker: Th. G. Tonnon te Hoogmade. Vaassen: G. v. d. Zee te Wapenveld.

Aangenomen naar: Aardenburg: J. B. M. v. Dalfsen te Diever. Beekbergen (als hulppred.): L. Buenk, cand. te Zeist. Oud-en Nieuw-Gastel: Chr. Broekhuizen te Oostrum bij Dokkum.

Rotterdam-Charlois (vac. J. C. H. Romijn): H. Stolk te Goutum. Voorburg (2e pred. plaats): A. Hoekert te Reitsum.

Kierden: W. L. Mulder te Voorthuizen. Oosterhout: J. v. Veen te Muiderberg. Schalkwijk: H. v. Elst te IJzendoorn. Wierden (toez.): J. E. Klomp te Ede.

Intrede te: Haamstede: . Kentie, cand. Tekst:2 Cor. 5:20 en 21. ‘ Kalle: . F. Callenbach, cand. Tekst: arkus 9:24. Noordwijk-Binnen: . W. Siddré. Tekst: al. 4:12a. Purmerland A. C. la Grand. Tekst: om. 1:16. Renswoude: . P. de Looze, cand. Tekst: Efeze 3:14—19.

De Reformatie, 17 april 1931

 

Ds Van Asch beroepen door Vaassen

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Assen (Evangelisatie): M. Bons te Oudenhoorn. Bussum (toez.) : Dr G. P. van Itterson te Alblasserdam. Renesse-Noordwelle: J. A. Swart te Kimswerd. Rijssen: E. V. J. Japchen te Maartensdijk. Schagen: Mr J. L. N. Zillinger Molenaar te Warmenhuizen. Tweede-Exloërmond: C. J. Laarman, hulppred. te Eindhoven. Vaassen: F. van Asch te Randwijk. Weisrijp en Baijum: U. P. Okken te Eexta. Wijchèn en Leur: A. Oskamp te Hoorn (Texel).

Aangenomen naar: Augustinusga: Cand. H. R. J. Reyenga te Groningen. ‘s-Heerenberg: P. I. Hage te Cuyk. Zeerijp: Cand. G. W. C. Vunderink te Blaricum. Zetten-Andelst: R. Steenbeek te Ridderkerk.

Bedankt voor: Asperen: P. Kuylman te Doornspijk. Haastrecht: L. A. F. Reddingius te Hauwert. Hoornaar: C. v. d. Wal te Dirksland. Oosterhout (Gld.) : G. Barger Ez., Evang. pred. te Hoorn (dit beroep was eerst aangenomen). Opheusden: A. van Willigen te ‘s-Grevelduin-Capelle. Oud-Alblas: E. Schimmel te Ameide. Puttershoek: J. Lekkerkerker te Molenaarsgraaf. Streefkerk: J. van Veen te Muiderberg. IJlst: J. van Kuiken te Exmorra (dit beroep was eerst aangenomen).

De Reformatie, 6 maart 1931

 

Het Bestuur en de Inrichting der Nederlandsche Hervormde Kerk

Door ds. C. Heemskerk, Ned. Herv. pred. te Dordrecht.
Uitgave: C. Morks Cz., Dordrecht.

In „De Zondagsbode”, bijblad van het Predikbeurtenblad van Dordt, heeft ds. Heemskerk een artikelenreeks verzorgd, om daarin te schrijven over „Het Bestuur en de Inrichting der Nederiandsche Hervormde Kerk”. Ds. Heemskerk, die voorzitter is van het Classicaal Bestuur van Dordt en daardoor al jaren midden in de practijk van ons kerkelijk leven zit en bovendien reeds meer dan 30 jaar predikant is, heeft een goed werk gedaan om deze artikelen te schrijven, maar ook om deze beschouwingen nu gebundeld in een boekwerk ons voor te leggen, daarbij gesteund door den uitgever van het Dordtsche Predikbeurtenblad, den heer C. Morks.

De schrijver wist, dat er bij vele, overigens belangstellende gemeenteleden, een schromelijke onkunde gevonden wordt inzake ’t Ned. Hervormd Kerkrecht en het bestuur en de inrichting der Ned. Hervormde Kerk. Ook bij vele kerkeraadsleden, leden van het kiescollege enz. Hij heeft nu getracht op zeer populaire wijze, als pratende met z’n lezers, hierin een handleiding te geven en het komt ons voor, dat we met dit boek zeker wat gewonnen hebben.

Na een Inleiding (blz. 3—8) wordt een uiteenzetting gegeven rakende den kerkeraad bladz. 8—153, terwijl dan op bladz. 153 een beschouvring aanvangt waarboven staat : Het Classicaal Bestuur. Op bladz. 184 lezen we : Einde van het eerste deel.

Het werk is dus nog niet af. Maar het is toch goed, dat schrijver en uitgever maar niet gewacht hebben met de uitgave. We hebben nu al vast het begin.

Op bladz. 4 komt een oriënteering, om hetgeen verder volgt des te gemakkelijker te verstaan. Art. 1 Algemeen Reglement wordt dan belicht, om te weten te komen hoe de eigenlijke ‘naam van de Kerk is en wie tot de Kerk behooren. Het gaat over de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden ; en die Nederiandsche Hervormde Kerk bestaat uit gemeenten ; uit plaatselijke kerken of gemeenten. Amsterdam, Paessens, Dordt, Cadzand, Arnhem,Vaassen, Groningen, Aalsmeer enz., ongeveer 1500 plaatselijke kerken of gemeenten. Vóór 1816 lag de eenheid der „Gereformeerde Kerk” of „Gereformeerde Kerken” meer in het gemeenschappelijk geloof, by de meer zelfstandigheid van de plaatselijke kerken ; sinds 1816 is er door het Synodaal Reglement een meer organische éénheid gekomen.

De Nederiandsche Hervormde Kerk bestaat dus thans — of men het goed vindt of niet — uit al de Hervormde gem.eenten in het Koninkrijk der Nederlanden. (Art. 1 Algemeen Reglement).

Daartoe worden ook gerekend de Waalsche, Fransch sprekende gemeenten, Presbyteriaansch-Engelsche en Schotsche (16 Waalsche, 1 Engelsche, 1 Schotsche).

De Kerk als geheel genomen heet de Nederiandsche — de plaatselijke gemeente Nederduitsche (men kan in dezelfde stad twee gemeenten hebben : de Nederduitsch Hervormde en de Waalsch-Hervormde gemeente).

Art. 2 zegt ons wie tot elke bijzondere, plaatselijke gemeente behooren. Er zijn feitelijk drie rubrieken : de belijdende leden — de doopleden — en die door geboorte uit Hervormde ouders of door den overgang hunner ouders tot de Hervormde Kerk gerekend worden.

Als zoo beantwoord zijn de vragen : 1. hoe onze Kerk heet en 2. wie tot haar behooren — wordt gesproken over:1. De kerkeraden, 2. De Classicale Besturen en Provinciale Kerkbesturen ; 3. De Synode ; waar bij art. 4 Algem. Reglement gevolgd wordt. Dat zegt: et Bestuur der Nederl. Hervormde Kerk wordt uitgeoefend : 1. over de gemeenten door Kerkeraden; 2. over meer gemeenten, vereenigd, door Classicale Besturen en Provinciale Kerkbesturen ; 3. over de gemeenten tezamen door de Synode. Eerst over den Kerkeraad dus. Allerlei vragen komen hier vanzelf aan de orde. Hoe komt zulk een Kerkeraad er ? Uit welke leden bestaat hij, hoeveel leden ? Wat is de taak van den Kerkeraad ? Al deze vragen en nog tal van andere worden beantwoord door het meergenoemde Algemeen Reglement, het Synodaal Reglement voor

de Kerkeraden ; het Synodaal Reglement voor de benoemingen, enz.

In elke gemeente is een Kerkeraad, die haar vertegenwoordigt en bestuurt — tenzij dat het Classicaal Bestuur optreedt „om te doen wat des Kerkeraads is”.

De Kerkeraad bestaat minstens uit één predikant, twee ouderlingen en twee diakenen — behoudens zéér bijzondere gevallen, door het Classicaal Bestuur te beoordeelen. Er mogen niet meer diakenen zijn (een brandende kwestie) dan ouderlingen. (Een „combinatie” van twee of meer gemeenten is mogelijk, iedere gemeente met een eigen Kerkeraad). Hoe worden die predikanten, ouderlingen en diakenen nu lid van den Kerkeraad ?

Dan moet eerst gesproken worden over de beroeping van predikanten en daarna over de benoeming van ouderlingen en diakenen.

Een advocaat vestigt zich, een dokter neemt de practijk over, een onderwijzer solliciteert en wordt benoemd, een manufacturier opent een zaak, enz. Maar een predikant doet noch het een, noch het ander. Een predikant kan nergens predikant worden of hij moet langs wettigen weg beroepen worden.

De wijze van beroepen is ook niet in iedere gemeente hetzelfde. Er zit nog al héél wat aan het beroepingswerk vast. Het verschil dateert vooral sedert 1867, toen het „Synodaal Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten” in werking trad (1 Maart 1867). Een nieuw Reglement is, ter vervanging van dit eerstgenoemde, in werking getreden 1 Januari 1919. (Dat eerst over de benoeming van ouderlingen enz. en daarna over de beroeping van predikanten gesproken wordt, vindt z’n oorzaak hier in, dat er eerst kerkeraadsleden moeten zijn wil het beroepingswerk mogelijk zijn).

Vóór 1867 geschiedde de beroeping van predikanten, behoudens de rechten van derden (collatie-rechten enz.) door den Kerkeraad. Dit geschiedt nu nog wel eens, maar steeds nu als gevolg van de door de stemgerechtigde lidmaten gehouden stemming over de vraag : Kerkeraad—Kiescollege ? Over de vraag : Gemeente, wilt gij zelf benoemen en beroepen, of draagt gij dit op aan den Kerkeraad ? Om de 10 jaar (vóór 1 Maart) wordt de gemeente opgeroepen om daarover een beslissing te nemen. Bij staking van stemmen blijft de bestaande toestand.

Als de gemeente het zelf wil doen — hoe doet de gemeente dit dan ?

Dat hangt weer af van de grootte der gemeente ; of beter gezegd : van het getal stemgerechtigde lidmaten. Enz. enz.

Over veel en velerlei schrijft ds. Heemskerk — want met bovenstaand resumé zijn we pas gekomen tot bladz. 12 van het boek — en er zijn 184 bladz.

Men zal goed doen om dit boek zelf aan te schaffen en het eens rustig te bestudeeren. Men zal er geen spijt van hebben.

De Waarheidsvriend, 12 november 1931