Reactie van gemeente Vaassen op bedanken van ds Pop voor Gouderak

VAASSEN. Het was voor onze gemeente Zondag 13 Juni een goede ure. Onze predikant, ds. Pop, die reeds na een verblijf van 7 maanden een beroep naar de gemeente Gouderak had ontvangen, maakte na afloop van den dienst bekend, dat Z.Eerw. voor deze roeping had bedankt. Na een kort woord van ouderling Maatjes, die den dank en de blijdschap der gemeente vertolkte over dit besluit, zong de overvolle kerk (want het kerkbezoek is tijdens het verblijf van ds. Pop zeer veel toegenomen) den leeraar de bekende zegenbede uit Psalm 134 vers 3 toe. Diep onder den indruk verlieten zeer velen het kerkgebouw.

De Waarheidsvriend, 18 juni 1926

 

Ds Pop beroepen door Elburg

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te Burum S. Ybema te .Hijkersmilde — te Schalkwijk J. Juke’ma te Bioeic op Langendijk — te Groesbeek j. A. Visscher, emer. pred. te Leeuwarden — te Groningen J. J. van de Wal te Breda — te Wommels H. Sterringa te Herwen en Aardt — te Feijenoord J. F. Röth te Almkerk — te Sommelsdijk J. J. Timmer te Ermeio — te Asten-J. W. Blankert te St. Oedenrode — te Vianen dr. J. J. Woldendorp te Warmond — te Elburg A. F. P. Pop te Vaassen.

Aangenomen naar Rheden-de Steeg J. H. Buinink te Meppel — naar JVlaarssen G. Benes te Monster.

Bedankt voor .Hattem L. van Mastrigt te Harderwijk — voor Vreeswijk D. J. Lazonder te Oppenhuizen — voor Mijdrecht S. C. Groeneveld te Leerdam — voor Loosdrecht E. Warmolts te Heerde — voor De Lier^D. M. Blankhart te Nijverdal — voor Huizen (2de predikants plaats) J. J. Timmer te Ermelo (2de beroep).

De Waarheidsvriend, 8 oktober 1926

 

Dhr Maatjes bedankt voor aanstelling in Delft

VAASSEN. Het was voor de Herv. Gem. van Vaassen Zondagmorgen een stonde van groote blijdschap. Wat toch was het geval? Wel, de heer Maatjes, hoofd onzer Christ. School, had zonder sollicitatie van zijn kant een benoeming ontvangen als hoofd eener groote school te Delft. Velen dachten : nu zullen we ons Hoofd moeten missen. En ziet. Zondagmorgen mocht Ds. Pop ons verblijden met de mededeeling, dat naar Delft ’n bedankje was gezonden.

Vanaf den kansel bedankte Ds. Pop het Hoofd voor zijn besluit. Z.Ew. sprak daarbij de hoop uit, dat de Heere hem nog maar vele jaren in Vaassen doe blijven – en liet de gemeente zingen Psalm 134 vs. 3.

Stelle de Heere meester Maatjes maar velen ten zegen, en mogen ons Hoofd en onze Dominé nog maar langen tijd te zamen werken, tot opbouw van het Sion Gods, tot vertroosting van dat volk des Heeren dat ook nog in Vaassen is.

De Waarheidsvriend, 5 februari 1926

 

Ds Van der Zee door Papendrecht en ds Pop door Gouderak beroepen

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te Huizen J. E. Klomp te Oldebroek — te Barneveld.G. van Montfrans te Sommelsdiik — te Papendrecht G. van der Zee te Hagestein — te Gouderak A. F. P. Pop te Vaassen — te Vreeswijk P. Hofstede te Noordwijkerhout — te Harkstede J. C. Fischer, cand. te Assen

 

Aangenomen naar Giessen-Oudkerk E. Jongens te Nijehaske — naar Oudewater H. J. van Schuppen te Groot-Ammers — naar Voorthuizen W. L. Mulder te Enter.

Bedankt voor Hedel H. A. Leenmans te Delft — voor Bergschenhoek J. H. van Paddenburgh te Elspeet — voor Zegveld W. L. Mulder te Enter — voor’ Mijdrecht H. J. van Schuppen te Groot-Ammers.

De Waarheidsvriend, 11 juni 1926

 

Ds Pop door Elburg beroepen

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK.

Beroepen te Elburg A. F. P. Pop te Vaassen — te Leiden Dr. W. Lodder te Doorn — te Zuidlaren J. D. Dikboom te Wildervank — te Brussel B. ter Haar Romeny te Ginnekejn — te Opheusden, P. iKuijlnran te Houten — te De Lier J. Booij te Vfiezenveen — te Zwolle (hulppr.) E. R. Damsté, cand. te Apeidoonn — te Vianen Dr. j. J. Woldendorp te Warmond.

Aangenomen naar HoornT J. G. Woelderink te Randwijk — naar Groesbeek J. A. Visis.oher em. pred. te Leeuwarden.

Bedankt voor Ouddorp H. A. Leenmans te Delft — voor Oosterbierurm O. W. C. van der Veeni te Stadskanaal — voor Vreeswijk D. J. Lazonder te Oppenhuizen.

De Waarheidsvriend, 15 oktober 1926