Pop doet intrede in Vaassen

A. F. P. Pop, gekomen van Nijkerk, deed 1 November intree in de Herv. Gem. te Vaassen; tekst Johannes 1 : 29b, bevestigd door K. J. van den Berg van Amersfoort ; tekst Jesaja 62 : 6, 7.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 62, 1925 [volgno 2], pag. 993.

 

Ds De Graaf bedankt voor Vaassen

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK

Drietal te Zeist R. Bartlema te Hoogeveen, J. E. Klomp te Oldebroek en F. Kijftentoelt te Feijenoord.

Beroepen te Putten o.d. Veluwe J. van Amstel te Oosterwolde; te Oudshoorn (Evan gelisatie) C. J. Leenmans te Gameren ; te Nes en Wierum J. W. van der Does te den Briel ; te Amsterdam J. J. C. Karres te Oosthem.

Aangenomen naar Jutphaas J. Hengeveld te Schipluiden; naar Klaaswaal H. Bogerste Zoelen ; naar Enkhuizen C. de Jongh te Broek in Waterland ; naar Nes (Ameland) J. L. Adriani te Wervershoof; naar Assen (Ver. Chr. Bel.) H, P. Stegenga te Langweer.

Bedankt voor Lexmohd J. H. Gunning te de Vuursche ; voor Bennekom J. E. Klomp te Oldebroek ; voor Vaassen D. J. van de Graaf te Ridderkerk.

De Waarheidsvriend, 26 juni 1925

 

Ds Pop neemt beroep naar Vaassen aan

NEDERLANDSen HERVORMDE KERK.

Drietal te Amsterdam B. Gijzel te IJlst, J. Nauta te Katwijk aan Zee en J. Stehouwer te Weesp.

Beroepen te Bergambacht ‘H. Japchen te Ede ; te Oudewater O. Benes te Monster ; te Aalsmeer H. W. J. C. Hanselaar te Zevenbergen, ; te Haskerhorne J. A. Steenbeek te Dantumawoude.

Aangenomen naar Hattem Q. J. Koldewijn te Zetten ; naar Blankenstijn T. Ti. PIóoij té Halle ; naar Adorp H. C. J. van Deelen, cand. te Groningen ; naar Vaassen A. F. P. Pop te Nijkerk ; naar Hendrik-Ido-Ambadit B. N. J. Roskott te Buiksloot.

Bedankt voor Waarder G. Alers te Nleuw-Lekkerland.

De Waarheidsvriend, 11 september 1925

 

Over de ‘rechte leer’

Dit deel van de Veluwe begint mee te tellen. In Vaassen is ook reeds een kentering gekomen. We verblijden ons hierover van harte. De belijdenis onzer kerk, zoolang in die gemeente ter geschoven, zijde spreekt op menige plaats weer tot de harten. Toen dit in deze omgeving nog maar weinig werd gevonden, maakte Oene hierop al een uitzondering.

Alle Volken, 1 oktober 1925

 

Intrededienst van Ds Pop in Vaassen

Afscheid, Bevestiging, Intrede.

VAASSEN. Men schrijft ons : Het was voor de gemeente Vaassen op Zondag 1 November een gewichtige dag! Na een vacature van 11 maanden werd des morgens naar aanleiding van Jesaja 62 : 6 en 7 Ds. A. F. P. Pop, gekomen van Nijkerk, bevestigd door Ds. K. J. v. d. Berg van Amersfoort.

In een keurige predikatie, welke getuigde van diepen ernst, wees de bevestiger op den gewichtvollen arbeid van een gaarne getrouwen dienstknecht des Heeren : steeds waarschuwen tegen de zonde, steeds opkomen voor den Naam en de eer des Heeren, daartoe kracht en hulpe verwachtende van Hem, Die zegt : „Mijne kracht wordt in uwe zwakheid volbracht”

Hoe ontroerend was het, toen Ds. Pop na het uitspreken van het : „Ja, ik van ganscher harte”, werd toegezongen Ps. 20 : 1!

Diep onder den indruk en tevens innig dankbaar en verblijd , zijnde, verliet de groote schare het ruime kerkgebouw, om des middags ten twee ure in nog grooter getale terug te komen.

Onder het zingen van Ps. 43 : 3 en 4 beklom Ds. Pop den kansel.

Aangrijpend, plechtig zong de schare van de talrijk opgekomerien de bede : „Zend, Heer uw licht en waarheid neder !”

Na het uitspreken van den zegen bepaalde de nieuwe leeraar zijn – gehoor bij Joh. 1 vers 29b : „Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt !”

Drie punten bracht de leeraar naar voren :

  1. Zijn Persoon (het Lam Gods), zoo uitnemend ;
  2. Zijn werk, zoo dierbaar ;
  3. Zijn volk, zoo gelukkig.

In een met overtuiging en gloed uitgesproken rede wees de nieuwe leeraar zijn nieuwe gemeente op dien Borg, Die als een Lam ter slachting, ter kruisiging geleid, geleden en gedragen heeft de straf der zonde voor al de Zijnen.

Niets van, noch door den medisch, maar enkel genade, aangebracht door Zijn kruisverdienste. Na deze diep-ernstige predikatie sprak Ds. Pop achtereenvolgens Kerkeraad, Kerkvoogdij en Notabelen, consulent, bevestiger, het hoofd der Chr. School, gemeente, alsook zijn toekomstige catechlsanten toe, benevens voorlezer, organist en koster.

Hierna voerden nog het woord Ds. L. G. Bruijn van Oene, consulent der gemeente, alsook de heer Maatjes, ouderling en hoofd der Chr. School.

Beiden riepen hem en den zijnen het welkom toe, terwijl de consulent de gemeente er op wees, hoe groot het voorrecht was een herder en leeraar te (hebben, die het Woord Gods wenschte te verkondigen in al zijn rijkdom : Een rijke Christus ; een arme zondaar!

Hierna werd Ds. Pop en den zijnen nog toegezongen Ps. 119 : 9. (iets gewijzigd !). Na dankzegging en zegenbede verliet de schare, waarbij velen van elders, het kerkgebouw.

Nog vermelden wij, dat onder de opgekomenen, ook was Ds. Oosterhuis, predi­kant te Emst.

De Waarheidsvriend, 6 november 1925

 

Ds Van Schuppen beroepen door Vaassen

NEDERLANDSen HERVORMDE KERK.

Drietal te Zeist K. J. van den Berg te Amersfoort, P. van Toorn te Rotterdam en G. Benes te Monster.

Beroepen te Bergentheim J. J. van Oosterzee te Hien ; te Vaassen H. J. van Schuppen te Groot-Ammers ; te Putten Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden te de Bilt.

Aangenomen naar Lage Zwaluwe H. P. Brandt te Molkwerum ; naar Markelo G. C. Schellenberg te Eierland.

Bedankt voor Ee H. P. Brandt te Molkwerum ; voor Zwaagwesteinde P. L. Kiehl te Hoorn ; voor Roswinkel D. Siemelink te Nieuw-Weerdinge ; voor Rouveen A. F. P. Pop te Nijkerk ; voor Assen (Evangel.) H. E. Beker te Gorssel.

De Waarheidsvriend, 8 mei 1925

 

Ds Pop beroepen door Vaassen

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK.

Beroepen te Werkhoven O. J. van Rootselaar te Bergschenhoek ; te Ransd’orp W. Reus te Westkapelle ; te Vaassen A. F. Pop te Nijkerk ; te Donkerbroek J. Sevenster te Kollum ; te Moordrecht B. Nieuwburg te Boskoop ; te Waarder G. Alers te Nieuw-Lekkerland ; te Ouddorp J. H. Gunning te Lage Vuursche.

Aangenomen naar Ernst A. G. Oosterhuis te Oudemirdum ; naar Rotterdam S. F. H. J. Berkelbach van den Sprenkel te Haarlem ; naar Bergentheim J. J.; v.an..Oosterzee te Hien.

De Waarheidsvriend, 21 augustus 1925

 

Ds Van de Graaf bedankt voor beroep naar Vaassen

NEDERLANDSen HERVORMDE KERK.

Beroepen te Jutphaas J. Hengevftld te Schipluiden ; te Rotterdam W. OPosthumus Meijjes te Nijmegen en J. J. Stam te Amsterdam ; te Vaassen D. J. van de Graaf te Ridderkerk ; te Bennèko’m J. E. Klomp te Oldebrpek ; te Wadenooijen D. J.Vossers, cand. te Utrecht ; te Roswinkel CkuW. C. van der Veen te Nieuw-Stadskanaal.

Aangenomen naar Kats H. C. J. Hoogendijk, cand. te Laren.

Bedankt voor Rhenen A; J. Wormgoor te Alblasserdam ; voor Bellingwolde”G. Sevenster te Hoorn op Terschelling; voor Klaaswaal P. N. Gljsman te Oostkapelle ; voor Lexmond D. van Lutterveld te Dussen; voor Polsbroek P. Kuijlman te Houten; voor Ernst S. A. C. Pijnenberg te Genderen bij Heusden.

De Waarheidsvriend, 5 juni 1925

 

Ds Van Schuppen bedankt voor Vaassen

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK.

Viertal te Groningen Mr. N. G. Veldhoen te Alphen a.d. Rijn, J. J. C. Karres te Oosthem, L. J. van’ Leeuwen te Hilversum en I. Voorsteegh te Katwijk aan Zee.

Beroepen te Putten N. Warmolts te Wezcp ; te Ee W. G. O. Beerekamp te Leeuwarden ; te den Bommel A. Meijers te ‘s-Greveld’uin-Capelle ; te de Kocksdorp en te Serooskerke D. J. Vossers, cand. te Utrecht i te de Meern j. F. Roth te Almkerk.

Aangenomen naar Nieuwkoop W. J. Keiler te Scherpenisse ; naar Kerk Driel J. J. van der Grient te Maassluis ; naar Steenwijk K. dfrBe! te St. Nicolaasga ; naar Bergentheim J. J. van Oosterzee te Hien.

Bedankt voor Vaassen H. J. van Schuppen te Groot-Ammers.

De Waarheidsvriend, 29 mei 1925

 

Ds Klomp bedankt voor beroep van Vaassen

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK.

Beroepen te Blelswijk G. C. Severijn te Schelluinen ; te Blauwkapel O. J. van Rootselaar te Bergschenhoek.

Aangenomen naar Kockengen E. V. J. Japchen te Hei-en Boeicop.

Bedankt voor Bergambacht E. V. J. Japchen te Hei-en Boeicop ; voor Vaassen J. E. Klomp te Oldebroek ; voor Joure W. J. de Wilde te Koudum.

De Waarheidsvriend, 7 augustus 1925