Van Walsem bedankt voor Vaassen

VEESSEN, 23 Junij.

Tot onze groote blijdschap vernamen wij van onzen Leeraar, Ds. J. van Walsem, dat hij vrijheid had mogen vinden, ook voor de beroepingen naar Vaassen, naar Hierden en naar Wezepe te bedanken.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 450.


Creutzberg doet intrede in Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VLISSINGEN, 10 Maart.

Heden morgen werd Ds. H. W. Creutzberg, van Vaassen tot ons overgekomen, in ons midden bevestigd door zijn broeder, Pred. te Maarssen, met eene rede naar aanleiding van 1 Petr. 1: 24-25. De Bevestigde aanvaardde des avonds zijn dienstwerk in ons midden, sprekende over Joh. I: 36. De Heer stelle hem ten rijken zegen!
Ook de laatste vakature zal nu, naar wij hopen, spoedig vervuld worden, aangezien Ds. J. Vermeer, Pred. te Linschoten, de beroeping heeft aangenomen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 290.


Ippius Fockens wordt door Vaassen beroepen, Verhoeff op twaalftal en zestal

VAASSEN, 24 Maart.

Ter voorziening in de vakature, werd tot Herder en Leraar beroepen Ds. I. J. Ippius Fockens, Pred. te Aaranderveen die, tot ons leedwezen, het beroep met kon opvolgen.

Het twaalftal bestond uit den beroepene en de navolgende Predikanten: DD. Rijnders, te Vleuten; Eigeman, te Loosduinen; Osti, te Hattem; Vermeer te Linschofen; Verhoeff, te Ridderkerk; Creutzberg, te Maarssen ; Schouten te Apeldoorn; Immink, te Cothen; van den Bijtel te Nunspeet; Meerdink, te Vriezenveen en Callenbach, te Gaastmeer. Hiervan werden de eerste zes op het zestal, en de eerste drie op het drietal geplaatst.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 287.

Creutzberg gaat naar Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VAASSEN, 24 Febr.

Heden nam onze naar Vlissingen beroepen Leeraar, Ds. H. W. Creutzberg, afscheid van zijne Gemeente, predikende over Hand. XX: 32. Moge bij ook op zijne nieuwe standplaats Gods beste zegeningen ondervinden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 286.