Korte inleiding

Het jaar 1998 neemt in onze geschiedenis een belangrijke plaats in. Het is voor onze kerkelijke gemeente een feestelijk hoogtepunt. Samen vieren we ons 50-jarig jubileum. Op zondag 14 maart 1948 werd de Gereformeerde Kerk te Vaassen geïnstitueerd.

Veel overleg, veel zorgen en veel vergaderen in Epe gingen aan dit gebeuren vooraf. De geschiedenis van onze kerk is dan ook een geschiedenis van mensen. De mensen van het eerste uur en de mensen van later. Er moesten initiatieven worden genomen gebaseerd op een geweldig geloofsvertrouwen van eenvoudige gemeenteleden. Door allen werd een steentje bijgedragen en ze vormen daardoor een deel van de geschiedenis. De geschiedenis wordt in drie perioden weergegeven:

  1. De geschiedenis tot het jaar 1948.
  2. De eerste jaren van een eigen gemeente te Vaassen tot aan de realisatie van ons eigen kerkgebouw ‘de Tabernakel’.
  3. De geschiedenis van onze gemeente in eigen kerk tot heden.