Over Abraham en de Tabernakel

50 jaar bestaat de Gereformeerde Kerk vanVaassen.

Onze kerk heeft Abraham gezien. Of Sara zo je wilt. Abraham kreeg de belofte dat het leven met hem niet zou ophouden. Hij zou nageslacht krijgen, hoewel niemand, hijzelf en Sara ook niet, dat voor mogelijk hield. Maar het was Gods belofte die in vervulling ging. Met daarbij de woorden: ‘In U zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

Wij mogen beseffen dat de woorden die eens tot Abraham gesproken zijn voor ons, mensen aan het einde van deze eeuw, zichtbaar en tastbaar zijn geworden. In de afgelopen 50 jaar van onze gemeente in Vaassen is de zegen van God ervaren in ons midden.
Er kwam een mooi gebouw, er waren mensen die zich wilden inzetten voor allerlei taken. En evenals het dorp Vaassen groeide de gemeente gestaag. Het Woord van de Eeuwige wordt trouw volbracht tot in het duizendste geslacht (Psalm 150: 30) en Zijn verbond met Abraham wordt nog altijd bevestigd, ook onder ons.

Veel dierbare momenten zijn er in al die jaren geweest. Momenten waarop het geloof van de God van Abraham en Sara de levens van mensen raakte, bemoedigde en op weg hielp.
Natuurlijk waren er ook moeilijke momenten, diep ingrijpende ervaringen. Maar ook toen was de gemeente er – in en rond de Tabernakel. Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees. Maar allen werden gedreven en levend gehouden door Gods Geest. Het geloof werd geleerd, gevierd en gedeeld.
Alle herinneringen zijn verweven met het gebouw waar we elkaar steeds weer ontmoeten. Waar we op het spoor komen van de geschiedenis van God en de mensen.

Ook nu aan het eind van de 20e eeuw, in een sterk geseculariseerde samenleving, waar onze kerk de gevolgen van ondervindt, mogen we weten dat de Eeuwige God nog altijd onder ons wil wonen. Daarom is de naam van ons kerkgebouw zo mooi. “De Tabernakel” wijst terug naar het volk Israël, onderweg in de woestijn, onderweg naar het beloofde land. God was erbij, Hij trok met ze mee. En “Tabernakel” wijst naar de toekomst: ‘Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen…’ (Openbaring 21: 3)

Tussen verleden (de wortel Israël) en de toekomst (Gods Rijk) zijn we als gemeente onderweg. Met de beloften van God. Moge het getuigenis van Gods liefde en genade in Zijn Zoon Jezus Christus onder ons levend blijven, tot lof en eer van God en tot heil van mensen.

B. Heslinga