Woord vooraf

Voor u ligt een boekje dat de 50-jarige historie van de Gereformeerde Kerk van Vaassen beschrijft: 50 jaar, een korte periode in de menselijke geschiedenis; 50 jaar, een lange periode in de geschiedenis van een mens. Maar weinigen zijn nog in leven van hen die in 1948 een daadwerkelijke rol hebben gespeeld in de totstandkoming van onze kerk.

50 jaar is een periode waarin in een kerk veel gebeurt. We leefden toen in de nadagen van de mannen-broeders, we zongen oude berijming niet ritmisch, aan de NBG-vertaling werd gewerkt en gezangen (de 19!) werden in onze kerken niet eens overal gebruikt. Er is moed voor nodig om met een klein(!) groepje mensen te besluiten zelf een kerk te willen zijn, om zo als gemeenschap in het eigen dorp te kunnen kerken. Net zoals er moet voor nodig was om 20 jaar daarna te durven beginnen aan de bouw van een schitterend kerkgebouw.

Dit boekje wil een hommage, een eerbetoon zijn aan al die ‘voorgangers’ van ons, die in geloof, hoop, vertrouwen en liefde heel veel tijd, energie en geld gestoken hebben in onze kerk. Wij plukken daar nu de vruchten van en mogen voortbouwen op wat zij eens begonnen.

Een kerkelijke gemeenschap is nooit af: de manier waarop we het geloof beleden houdt gelijke tred met de tijd waarin we leven.
Een kerkgebouw is nooit af. Wat is er niet aan veranderd in de kleine 30 jaar dat het er staat. Er kwam een podium en een grote uitbouw met 2 zalen aan de voorkant; we hebben dubbel glas en spaarlampen. De kansel verdween en we werken er als huidige generatie aan om het liturgisch centrum geheel te vernieuwen.
Laten we wat dat betreft in gelijke ijver, energie, mildheid, geloof en vertrouwen als onze ‘voorvaderen’ werken aan het voortbestaan van onze kerk, zowel qua gebouw als qua gemeenschap. Dan mogen we erop vertrouwen dat in de komende jaren velen in hun geloof gebouwd zullen worden in de geloofsgemeenschap rond De Tabernakel.

Ik wil hier een woord van dank uitspreken aan allen die vanaf de oorlogstijd tot nu toe zich hebben ingezet.
Ik wil ook Rein Akkerman,Hanneke Ligt, Wim Stegenga en Leo Steusel bedanken voorde organisatie van alles wat met het jubileum te maken heeft. Ook dat kostte veel energie en tijd.

C.H. Potters,
Preses kerkenraad.
Januari 1998.