1998 50 jaar historie van de Gereformeerde Kerk van Vaassen

Herinneringsboek 50 jaar historie van de Gereformeerde Kerk van Vaassen

Dit gedenkboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Gereformeerde Kerk te Vaassen op 14 maart 1998.

Jubileumcommissie:

  • Rein Akkerman
  • Hanneke Ligt
  • Wim Stegenga
  • Leo Steusel

Samenstelling en redactie: Rein Akkerman

Lay-out: Dick Ligt

© Copyright 1998 Gereformeerde Kerk Vaassen

Aan allen die in de afgelopen 50 jaar in geloof, hoop en liefde heel veel tijd en energie gestoken hebben in onze kerk.