Sebastian Gnanapragasam wordt priester

EPE – De rooms-katholieke parochies in de gemeenten Epe, Voorst, Apeldoorn en in het dorp Eerbeek krijgen samen een tweede priester. Het gaat om Sebastian Gnanapragasam (1972), die in 2007 uit India naar Nederland is gekomen.

Gnanapragasam begint per 1 januari. Hij werkt nu in Hengelo. Onlangs is Paul Daggenvoorde al geïnstalleerd als priester voor de parochies Emmaüs (Apeldoorn) en Franciscus en Clara (dorpen). Die gaan op aanwijzing van het aartsbisdom sterk samenwerken.

De Stentor, 3 december 2013

 

Priester Willy Rekveld vertrekt

TWELLO – Nog één keer leidt priester Willy Rekveld zondag een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk in Twello. Na negen jaar actief te zijn geweest in de regio IJsselvallei verlaat hij deze regio om als tweede priester te gaan werken in drie Twentse parochies.

De HH Franciscus en Clara Parochie waarvan Rekveld de priester was, bestaat uit zeven per 1 januari 2010 gefuseerde parochies. Van de huidige acht kerken – in Epe, Vaassen, Loenen, Eerbeek, Bussloo, De Vecht en Twello – blijven er op termijn nog drie over.

In de Stentor van vrijdag is een interview te lezen met de 62-jarige in Heeten geboren Rekveld.

De Stentor, 22 augustus 2013

 

Besluit over RK-kerken

TWELLO – Het bestuur van de parochie Franciscus en Clara heeft besloten over de sluiting van een vijftal rooms-katholieke kerken. De parochianen afgelopen weekeinde zijn per brief geïnformeerd.

 

Afgelopen maart maakte de parochie Franciscus en Clara de noodzaak bekend om, vanwege teruglopend kerkbezoek, vijf van haar acht kerken af te stoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in Klarenbeek (OLV Vrouw Tenhemelopening), Bussloo (H. Martinus) en De Vecht (Antonius van Padua) dicht. Ook de kerken in Eerbeek (H. Geest) en Epe (H. Martinus) worden afgestoten. De H. Martinuskerk in Twello, eerder door het bisdom aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de parochie, en de kerken van Loenen (H. Antonius Abt) en Vaassen (H. Martinus) blijven open.

Het vooralsnog om een ‘voorgenomen’ besluit. Er komen hoorzittingen waarop gelovigen hun bezwaren tegen sluiting kenbaar kunnen maken. Het finale woord over het afstoten van de kerken is uiteindelijk aan het bisdom. In voorjaar van 2014 wordt dit besluit verwacht.

De Stentor, 7 oktober 2013

 

Vaassen gaat op in grotere parochie

EPE/VAASSEN – De Fransiscus en Claraparochie, waar ook Epe onder valt, gaat vergaand samenwerken met de Apeldoornse Emmausparochie. Er komt één pastoraal team voor een heel grote regio.

De beide besturen hebben van het aartsbisdom de opdracht gekregen al vanaf 1 oktober samen te werken. De Fransiscus en Claraparochie beslaat Epe, Vaassen, Loenen, Eerbeek, Klarenbeek, Bussloo, Twello en De Vecht.

Pastoor Rekveld van Franciscus en Clara heeft een nieuwe benoeming gekregen, elders in het bisdom. Zijn opvolger zal ook voor Apeldoorn aan de slag gaan. Er zijn steeds minder priesters beschikbaar die zowel de pastorale verantwoordelijkheid als de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de parochies kunnen dragen.

Onduidelijk is nog hoeveel pastores er overblijven, en hoeveel van hen priester zijn. De Apeldoornse priester Harrold Zemann is per 1 januari 2014 aangesteld in een andere parochie. Naar deze regio komt in elk geval Paul Daggenvoorde; nu pastoor van de St. Eusebiusparochie in Arnhem, Rozendaal en Velp.

Bron: De Stentor, 13 juni 2013

 

VAASSEN – DE POLITIE ZOEKT GETUIGEN VAN VERNIELINGEN AAN KERK

Aan de Deventerstraat in Vaassen zijn de ruiten van een kerk vernield. De vernielingen werden donderdagavond 23 mei ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen.

Vermoedelijk is er meerdere keren met een luchtbuks op de ruiten
geschoten waarbij in totaal 10 ruiten zijn gesneuveld. Mogelijk dat
buurtbewoners dit hebben gehoord of in de buurt van de kerk een verdachte
situatie hebben gezien. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mogelijk
getuigen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Bron: www.alarmeringen.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.volkskrant.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.ad.nl, 24 mei 2013

 

Vaassense kerk doelwit vandalen

VAASSEN – Onbekenden hebben, waarschijnlijk met een luchtbuks, elf ramen vernield van het kerkgebouw van de Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad aan de Deventerstraat.

Het betreft ramen van dubbel glas, die in grootte variëren van één tot twee vierkante meter. Volgens bestuurslid Jan van ’t Wout, die belast is met het beheer, is van tien ramen het buitenste spouwblad vernield, terwijl één raam behoorlijk is beschadigd. De schade schat hij op 2500 tot 3000 euro.

Omdat het ramen van dubbel glas zijn, waarvan alleen de buitenste glaswand is vernield hoeven er geen noodmaatregelen te worden getroffen en kunnen de diensten van Woord en Daad, dat ongeveer honderdvijftig leden heeft in Vaassen en omgeving, gewoon doorgaan. De vernielde ramen bevinden zich aan de achterkant van het gebouw. Het ziet er naar uit dat gericht op de ramen is geschoten. Bij Woord en Daad, dat vorig jaar veertig jaar bestond, zijn nooit eerder vernielingen aangericht.

Bron: www.destentor.nl, 24 mei 2013.

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

VAASSEN – In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: De Telegraaf, 24 mei 2013.

 

Dorpskerk zet deuren tijdens herbouw open

VAASSEN – De Vaassense dorps­kerk wordt momenteel ver­bouwd. Veel mensen komen langs en vragen zich af hoe het eruit ziet. Een aantal van hen komt even binnen om een kijkje te ne­men. Vaak met de nodige schroom, want ze willen de men­sen die aan het werk zijn niet in deweg lopen. De werkzaamhe­den van de vrijwilligers zijn voor een groot deel afgerond en de kerk is ontruimd. De werkzaamhe­den om het interieur te vernieu­wen kunnen nu beginnen. Wie nog niet binnen is geweest, maar wel graag wil kijken kan zaterdag terecht tussen 10 en 12 uur.

Bron: De Stentor, 18 april 2013