Gildemeester St. Antonis armengilde

Ten slotte kan nog uit zijn ambtelijk leven worden verhaald, dat hij Gildemeester was van het St. Antonis armengilde te Vaassen. Dit is later niet aan de Diaconie overgegaan. Wel waren blijkens de beide oude boekjes, die ik hier gehad heb, de predikanten Gildemeesters en maakte Ds. C. Goddaeus in 1637 een nieuwen inventaris op.