Ds. Willem Adrianus Johannes Lucas (1867-1896)

Den 18 september 1867 werd alhier beroepen van Noordeloos Ds. Lucas, die deze beroeping aannam en alhier bevestigd werd door Ds. J.F. van Dura, consulent, en predikant te Oene, met een woord uit 2 Corinthiers 5 vers 20a. Des namiddags deed de bevestigde intrede met Johannes 1 vers 43a: “En hij leidde hem tot Jezus”.

Ds. Lucas was geboren te Haarlem 5 december 1831. Hij be­zocht het Athenaeum te Amsterdam, en liet zich 21 juni 1852 te Utrecht als student inschrijven. In 1858 werd hij kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel, en werd in 1859 aan zijn eerste gemeente Molenaarsgraaf verbonden. Hij stond achtereenvolgens te Streefkerk 1862, Katwijk aan Zee 1864, Hierden 1865, Noordeloos 1867, van waar hij datzelfde jaar nog naar Vaassen kwam en zijn rustpunt vond.

Hij was gehuwd met Jozina Louize Beumer, geboren 1832 en overleden 1900.

De kerkelijke bijzonderheden uit de bijna dertigjarige ambtsbediening leven nog bij zeer velen in de herinnering voort. De breedere beschrijving ervan, alsmede die van zijne opvolgers laten wij over aan het nageslacht.

Alleen willen wij iets aanstippen. Het is merkwaardig hoevele giften en legaten de Diaconie ontving van 1871—1897, waaronder dat van E.J. Geerling met eere wordt ge­noemd.

De predikant ijverde voor de liggers van Diaconie-, kosterij­- en kerkgoederen, alsmede om de perceelen met de kadastrale nummers in kaart te brengen.