Hulppredikers

Al in 1950 werden er pogingen ondernomen om door het aanstellen van een hulpprediker de taak van de predikant te verlichten. Deze taak was bovendien nog meer urgent geworden daar ds Kalmijn een jaar als legerpredikant zou gaan dienen.

De kerkeraad besloot dan ook tot het plaatsen van een advertentie, waarin kandidaten voor deze functie werden opgeroepen. Vaassen blijkt nogal aantrekkingskracht te bezitten, want ca. 60 sollicitanten melden zich aan.

Als hierover een samenspreking met de Kerkvoogdij wordt gehouden blijkt helaas dat de financiën het niet toelaten tot aanstelling van één der sollicitanten over te gaan.

Een gedeelte van de werkzaamheden van ds Kalmijn kan worden weggenomen door de weleerw. Heer W.G. de Jonge uit Terwolde, die hiertoe in augustus 1950 wordt aangesteld.

Ds. G.D. Vossers

Eerst in begin 1957 blijkt het mogelijk de plannen van 1950 te verwezenlijken zodat de kerkeraad in haar vergadering van 6 augustus d.a.v. tot hulpprediker kan benoemen de Weleerw. Heer G.D. Vossers uit Barchem. In de avonddienst van 24 november 1957 neemt de Heer de Jonge afscheid. Ook na de terugkeer van ds Kalmijn uit de militaire dienst is hij in Vaassen werkzaam geweest, waarbij hij onder meer huisbezoek deed en catechisaties leidde.

In de morgendienst van 8 december wordt de Heer Vossers door onze predikant bevestigd. Ds Kalmijn koos als tekst “Heer, iemand roept: Bereidt de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onzen God”.

In de middagdienst hield de Heer Vossers zijn intrede naar aanleiding van het schriftgedeelte Mattheüs 1, vers 21: “Gij zult Hem de naam Jezus geven, want Hij is het die zijn volk redden zal van hun zonden”.

Nadat de familie Vossers tijdelijk onderdak had gevonden aan de Julianalaan 7, konden zij naderhand hun intrek nemen aan de Apeldoornseweg no. 16, welke woning voor dit doel door de kerkvoogdij reeds begin 1956 was aangekocht.