1945 De Kerk van Vaassen, een plaats van herinneringen

De Vaassenaar Lub Visch schreef een vervolgserie over zijn herinneringen aan de Vaassense Dorpskerk. Hij vertelt zijn verhalen met een kwinkslag, waardoor een lezenswaardig verhaal ontstaat over de kerkgeschiedenis van de dertiger jaren tot het begin van de eenentwintigste eeuw.

De volgende delen zijn momenteel gepubliceerd: