Bronvermelding

Op deze site zijn een aantal boeken en berichten geplaatst.

Daarbij is uit de volgende bronnen geput:

 • Alle Volken
 • Archief Hervormde Gemeente
 • DNK
 • De Drieklank
 • Gemeentearchief van Epe
 • Gereformeerd Weekblad
 • De Heraut
 • Hervormd Vaassen
 • Kerkhistorische kroniek
 • Kerkklank
 • Nieuws- en advertentieblad voor Epe ….
 • Oude Paden
 • De Reformatie
 • Reformatorisch Dagblad
 • De Saambinder
 • Stemmen voor waarheid en vrede
 • De Stentor
 • Terdege
 • Trouw
 • Vaassens Weekblad
 • Veluws Nieuws
 • De Waarheidsvriend