Hulppredikanten voor Kosterstraat

Hulppredikanten:

ber* naam vanaf herkomst tot vervolg ber**
voor evangelisatie op Geref. grondslag sedert 1946
?. Dekker 1946 1957 overleden
L. van der Sluijs 1957 1964 Kollum
?. Kommers
R.W. Steur emeritus Garderen
A. Stekelenburg 1978 emeritus Giessendam
J. de Boer 27-09-1984 Terneuzen-ogg
J.P. Verkade 01-01-1987 emeritus Elspeet