Naschrift van de redactie

Met veel plezier hebben we dit boekje samengesteld, en we willen allen die ons informatie hebben verstrekt hierbij bedanken.

 

Colofon

Redactiecommissie:
Hans Berkhoff, Lous Heine, Egbert Koops

Eindredactie:
Joop Zalmann – voorzitter stichting ‘Dorpshuis’

Foto’s o.a. van:
H. vld Vlekkert, D. Doeve

Druk:
Dédruk, Vaassen