Nieuw koperen beslag op de kerktoren

De toren van ‘ons kerkje’ van de WH afdeling Vaassen aan de Deventerstraat in Vaassen heeft een nieuw koperen beslag gekregen. Met een grote telekraan is begin juni 1997 de gehele toren van de kerk getild, om zo in de werkplaats van een geheel nieuw koperen beslag te kunnen worden voorzien. Op 10 juni 1997 is de “nieuwe toren” weer terug geplaatst.

Het torentje verkeerde qua houtconstructie nog in een goede staat van onderhoud, maar we ontdekten begin mei, na een storm, dat er schade was ontstaan aan het 60 jaar oude koperen beslag. Bij een nadere inspectie bleek het koper erg te zijn verweerd en aangetast, met name

bij de lasnaden. Na deskundig advies hebben we besloten het totale koperen beslag van de toren te vernieuwen, daar een reparatie van de defecte lasnaden over een aantal jaren opnieuw problemen zou geven.

De aannemer Wim de Wilde uit Vaassen, kleinzoon van de bouwer G. de Wilde, heeft het werk aangenomen en het loodgieterswerk uit laten voeren door de firma Reusken uit Vaassen.

In de toren op onze kerk zitten geen klokken, daar biedt de toren geen ruimte voor. De toren heeft alleen een symbolische waarde. Toch hebben we besloten de reparatie grondig uit te voeren zodat hij weer tenminste een halve eeuw mee kan.