De Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging

Een van de dankbare gebruikers van het nieuwe gebouw was – en is nog steeds – de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging. Voordat ze hun bijeenkomsten konden houden in het kerkje aan de Deventerstraat, maakten de leden gebruik van de zaal in Spoorzicht. Leden van het eerste uur waren de dames: Bos, Schutte, Cieraad, ‘Jannoa’ Terwel, ‘Gerritje’ Roesch, ‘Gerritje’ de Boer, Giddink, Nijdeken, Douma, Holtkamp en Velders.

Naast de geestelijke zaken, kwamen ook de meer praktische aan de orde: de dames zijn zeer actief geweest bij de voorbereiding van de bazar! Mede dankzij hun inspanning is er voldoende geld opgehaald om het kerkje te bouwen. Het was een echte gezelligheidsvereniging, maar onder leiding van de dominee of de vrouw van de dominee werden ook stukken uit de Bijbel bestudeerd. Hoogtepunt was het uitstapje!

Maar zoals alles met de jaren is veranderd, zo is ook de vrouwenvereniging mee veranderd. De avondbijeenkomsten werden middagbijeenkomsten, want de dames werden ouder… Mede daardoor liep het aantal terug, zodat het groepje voldoende ruimte heeft aan de kleine zaal. Jammer is dat wel, want zeker onder de bezielende leiding van mevrouw Jo de Vries is de gevarieerdheid aan onderwerpen zeer toegenomen. Er wordt bijvoorbeeld aan de hand van een thema aandacht gevraagd voor de problematiek in de hedendaagse maatschappij en het werd door de leden zeer op prijs gesteld dat dominee Hage het thema “Water en Vuur” nog van een heel andere kant belichtte.

Ook worden er voordrachten gehouden door spreeksters en sprekers over de omgeving. Zo sprak mevrouw Bibo over het leven van de boerin in deze tijd, de heer Menke hield een dialezing over de beken en sprengen en mevrouw Jo de Vries vertelde over symbolische bloemsierkunst in kerk en huis. Het uitstapje werd gemaakt naar de museumboerderij “De Meulenhof’ in Twello om nog eens terug te blikken naar de oude tijd. Zo zijn deze gebruiksters van het eerste uur van het kerkgebouw aan de Deventerstraat nog steeds blij, dat destijds het initiatief is genomen tot de bouw ervan.