De Bazar

Nog maar een maand of drie geleden, op een avond in October, werden in café Vos alhier, de eerste plannen gemaakt voor den Bazar. Daar was toen een vijftigtal dames bijeen. Voor deze dames vertelde mevr. Roeterdink een en ander over den Apeldoorn­schen bazar, die kort daarop gehouden zou worden en verder over Bazars in ’t algemeen.

De stemming bleek gunstig te zijn, allen voelden voor ’t goede doel en daarvan werd gebruik gemaakt: een Bazar-commissie werd gekozen, die direct aan ’t werk toog.

Deze Commissie verzocht verschillende dames met lijsten te willen gaan om geld en goederen in te zamelen. Het resultaat was bevredigend en toen in December eens weer een groep dames samenkwam, bleek, dat er al heel wat gedaan was. Door verschillende firma’s waren toezeggingen gedaan voor levensmiddelen, goederen enz. De plannen voor den Bazar begonnen vasteren vorm aan te nemen en we zijn dus zoover.

In de eerste plaats zijn er dan de vele fraaie en nuttige handwerken, die met zooveel ijver en toewijding gemaakt werden. Wie zou niet graag eigenaresse willen worden van de mooie sprei of van een van de fraaie kussens, kleedjes of andere voorwerpen, te veel om op te noemen.

Dan is er de sjoelbak. Echt iets voor de heeren. Want daaraan is natuurlijk ook ge­dacht. Mooie prijzen zijn er te behalen o.a. een ligstoel, een tafeltje, schilderijen, een gangspiegel, enz. We verwachten dan ook, dat velen een kansje zullen wagen. Verder zijn er nog attracties als: balwerpen, rad van avontuur, schiettent en touwtjes trekken. Voor de bloemenliefhebbers ook nog een stand van bloemen en planten.

De kinderen worden niet vergeten: er is een compleet ingericht poppenhuis te be­zichtigen, een grabbelton, gelegenheid voor visschen om aardige prijzen, verloten en naam raden van poppen, enz. Extra vermel­ding verdient nog het aardige tentje in den vorm van een molen, waar o.a. de voorwerpen gemaakt door de jongens en meisjes van het jeugdwerk, te koop zijn.

Ook is er nog gelegenheid om in den letterlijken zin van het woord mee te helpen aan het opbouwen van het “Dorpshuis” en daarvan wil natuurlijk ieder gebruik maken.

Voor muziek zal behalve door een dorps­genoot o.a. gezorgd worden door de kinderen, die op een van de Bazardagen liedjes ten beste zullen geven. Een jongedame in een alleraardigst crinoline-costuum zal fungeeren voor wandelende grabbelton. De inhoud van haar vele zakken zal voor menigeen een ver­rassing blijken te zijn.

Een aantal dames heeft de thee- en koffie­schenkerij op zich genomen en we hopen dan ook, dat ze volop werk zullen krijgen!

Besluiten we dus met een laatste opwek­king: werkt mee aan de oprichting van “Het Dorpshuis”, steunt het goede doel:

Bezoekt den Bazar!!

DE BAZAR-COMMISSIE.