Hoe het ruim 60 jaar geleden begon

De plaatselijke afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Nederlandse Protestanten Bond hebben in 1934/1935 het idee opgepakt om een eigen kerkgebouw te gaan bouwen. Een belangrijke gebeurtenis was daarbij een bazar die op 31 januari t/m 2 februari 1935 werd gehouden om geld bijeen te krijgen.

In de eerst volgende pagina’s zijn afdrukken overgenomen uit de “Bazar Courant” van 29 januari 1935.

Tevens werd op 29 mei 1935 de stichting “Het Dorpshuis” opgericht, onder voorzitterschap van ir. G. Kalff, directeur van de NV IJzergieterij Vulcanus. Doel van die stichting was – en ik citeer uit de oprichtingsakte: ” …het oprichten en exploiteren van een Dorpshuis te Vaassen, ter bevordering van het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk leven van de inwoners van Vaassen en naaste omgeving en zulks in vrijzinnigen geest.”

Deze stichting zou na de bouw het kerkgebouw gaan beheren en verhuren aan de Ver. van Vrijzinnige Hervormden / Ned. Protestanten Bond, Vrijz. Vrouwenvereniging en jeugdclubs.

Zij doet dit tot op de dag van vandaag nog steeds.