Ten geleide

In verband met het feit dat het dit jaar 60 jaar geleden is dat ons kerkgebouw in gebruik is genomen, bieden wij u dit boekwerkje aan. In 1995 bestond de V.V.H. afdeling Vaassen statutair 60 jaar. Wij dachten in eerste instantie om een eventuele herdenking uit te stellen tot het tijdstip waarop onze afdeling 75 jaar bestaat. Als bestuur en predikant zijn we hierop teruggekomen. Er zijn nu nog mensen in ons midden die iets weten en kunnen vertellen over 60 jaar geleden; met 75 jaar wordt dat moeilijker.

Vandaar dat er voor gekozen werd aandacht te besteden aan het “60 jarig” kerkgebouw.

Daartoe is uit het bestuur een kleine commissie gevormd die in de geschiedenis is gedoken. Het resultaat daarvan ligt voor u. Zo kunt u ondermeer lezen hoe het ca. 60 jaar geleden allemaal begon.

Daarnaast heeft de commissie een aantal mensen geïnterviewd. Deze interviews zijn ook in dit boekje opgenomen.

Ik hoop dat u er veel leesplezier aan zult beleven.

Eva Koops-Hazenberg,
voorzitter V.V.H. afd. Vaassen