Bijlage 7: lijst der intekenaren in 1821

Onderstaande lijst van intekenaren is een kopie van de originele lijst. Deze kopie is door dominee G. van der Zee opgenomen in het door hem aangelegde boek der gedachtenissen. De bedragen zijn telkens in gulden en stuivers weergegeven. Dit was een voor die tijd gebruikelijke rekenmethode.

Lijst Der Intekenaaren welke ter bevordering van den Openbaren Christelyken Eerdienst het hunne bijdragen tot den Aankoop van een voor het kerkgebouw der hervormde gemeente geschikt orgel.

Gever

Gld

St

Z. Kempes

200

Deszelfs moeder

100

Van Niel

100

L. van Gerrevink

200

H. Eekmars

100

Joh. De Goeyen

100

Paul Heering

100

A. Labots

125

Jan Mulder

100

Jannes Mulder

75

Jochem Langen

25

Hk Jonker

75

P. Herkes

50

H.G. van Eek

16

E. Montizaan

30

Wed. de Graaf

50

G. Boekelman

15

Wed. Hulsman

10

10

R. van Essen

10

A. van Laar

1

J. Oosterwijk

12

A. Voorhorst

15

F. Palm

25

W. Antoon

20

G. Terwel

15

G. Jans van der Herde

5

5

J. van der Vaart

20

G.E. Timmer

3

H. Dijkgraaf

2

J.A. Scheidemans

2

H. Dijkkamp

2

10

G. Vosselman

3

J.L. Riksen

25

H. Roes

25

B. Terwel

20

L. Smit

10

10

C. Kamphuis

10

10

H. Reuvekamp

8

Gerrit Langen

20

Aard Vister (Visser)

3

C. Wijnbergen

6

H. Hering

12

10

P. Hering Gz

12

10

K.B. Euwas

1

10

J. Nijhof

3

B. Schipper

3

C. Kroes

10

Wed R.G. van Eek

5

H. Bodde

1

10

J. van Essen

16

L.J. Steunenberg

1

10

B. Toewater

5

5

J. Buitenhuis

5

K. Brummelkamp

1

G.G. van Eekte

5

H. Keurhorst

3

L.D. Middelburg

1

J. Westenbroek

4

A. Loors

3

P. Bomhof

6

C. Westerbroek

6

A. Hulsman

3

E. de Graaf

3

Derk Smit

2

Jan Montezaan

5

Lubbert Bosch

1

10

A. Feith

5

R. Montezaan

5

Wed. W. Bosch

2

Jacob Kyskamp

2

Frans van Holten

3

Alb. Brand

2

G. Westerbroek

6

H. Kamphuis

5

5

G. van Schoonhoven

5

5

De wed. P. Riks

3

Willem Logen

15

D.T. Logtenberg

1

10

S. van Lohuizen

8

H. Wagenaar

4

W. Leemkuil

1

10

Wed. Hafkamp

1

10

Hermen Hafkamp

1

10

Wed. Derk Hendriks

5

G. Struikenkamp

2

W.L. Schipper

9

Jannes Florijn

1

10

Jan van Ems

2

O. van Ganswijk

3

H.H. Westhof

3

A. Kamphuis

3

E. Buitenhuis

3

W. Hulshof

1

G. Buitenhuis

3

K.P. van Niersen

2

J. Klooster

2

H. Kamphuis Hz.

1

10

J. Wijngaards

2

W. Foks

3

J. van Orden

1

10

G.J. Wolven

5

H. van Laar

3

A. van Laar

3

G. Roskamp

1

10

W. Huisman

1

G. Kamphuis

1

J. ten Pezel

1

10

Ch. Kroon

6

A. Zweekhorst

1

W.J. Niersen

1

F. Derks

2

A. Jans ten Hove

2

F. Roskamp

3

J. Kars

1

J. Brummelkamp

3

R. van Holten

2

B. van Wervel

2

10

F. van Tongeren

1

Jan Boks

5

J. Wegterhold

1

K. Buitenhuis

5

P. Bomhof

5

Jan Hermen Huiskamp

1

10

Totaal:

2037

10

 

 

Vlak onder de lijst stond nog:

Jacob Wijnand

2

10

Wed. Westhof

20

P. Langen

12

N.N. knecht bij J. Mulder

1

Klaas bij J. Mulder

1

B. de Graaf

1

 

2076

N.N.

100

N.N.

140

N.N. ƒ150 af 7%

139

10

 

2455

10

De Heer Budde

12

10

 

2468

 

Naast deze lijst stond de volgende lijst:

De geheele som

2468

Schuttes

5

5

Van Meert

100

Kempes

50

N.N. grote huis

100

 

2723

5

De verschillende tussentellingen duiden op verschillende periodes waarin giften zijn gedaan voor het orgel. Wellicht was de grote lijst de eigenlijke inzameling van geld in 1820.

De eerste deel van de aanvullende lijst een aantal nagekomen giften en de overige delen tussen de subtotaaltellingen telkens het deel dat in de volgende jaren (1821 – 1823) werd gegeven. Dit verklaart tevens de twee karrenvrachten met pijpen in 1824. Men had immers circa 650 gulden meer te besteden.