Bijlage 1: literatuuroverzicht

1100 jaren Vaassen, W.J.A. van ’t Einde et al.
1991, Drukkerij Gelre, Vaassen.

300 Jahre Orgelbau im Wuppertal, Joachim Dorfmüller
1980, Born-Verlag, Wuppertal.

Acta visitationis diocesis Daventriensis ab Aegidio de Monte facta (1571), Mr. R.E. Hattink
1888, J.J. Tijl, Zwolle.

Boekzaal der geleerde wereld … – Kerknieuws, juli 1852
1852, D. onder de Linden en zn, Amsterdam.

Boekzaal der geleerde wereld … – Kerknieuws, juni 1853
1853, D. onder de Linden en zn, Amsterdam.

Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16e eeuw, M.A. Vente
1942, H.J. Paris, Amsterdam.

Bijdragen en mededelingen Gelre deel XXV
1922, Gelre, Arnhem.

Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Mr. L.A.J.W. Baron Sloet
1852, Nijhoff, Arnhem.

Cl. Psalmen Davids, F.C. Micheler (organist te Alkmaar)
1771, J.J. Hummel muziekverkoper, Amsterdam.

De hervormde kerkbouw in Gelderland in de eerste helft van de negentiende eeuw, Thomas H. von der Dunk
1990, Stichting Oude Gelderse kerken, Zetten.

De orgelmakers Witte (2 delen), dr. Teus den Toom
1997, Uitgeverij J.J. Groen en zoon, Heerenveen.

De vicarieën in Gelderland, W. Wijnaendts van Resant
1943, Uitgeverij Liebaert, Amsterdam.

Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw, diverse auteurs
1999, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen.

Eene inleiding in erfgrond volgens het burgerlijke in het jaar 1243, C.G. van der Post
1872, KNAW, Amsterdam.

Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel in de kercken der vereenighde Nederlanden, Constatijn Huygens
1974, Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

Het Apeldoorns kanaal, Jan Vedder
2001, Uitgeverij Matrijs, Utrecht.

Het archief van de Cannenburgh, R. Wartena
1969, Rijksarchief in Gelderland, Arnhem.

Het Historische orgel van Nederland 1479 – 1725, H. van Nieuwkoop
1997, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het Historische orgel van Nederland 1726 – 1769, H. van Nieuwkoop
1997, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het Historische orgel van Nederland 1769 – 1790, J.  Jongepier
1999, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het Historische orgel van Nederland 1790 – 1818, J.  Jongepier
1999, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het Historische orgel van Nederland 1819 – 1840, T. van Eck et al
2001, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het Historische orgel van Nederland 1840 – 1849, P. van Dijk
2002, Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam.

Het orgel, Friedrich Jakob
1977, Drukkerij/Uitgeverij Helmond B.V., Helmond.

Kerk onder patriottenbewind, W.H. den Ouden
1994, Boekencentrum, Zoetermeer.

Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, dr. R.R. Post
1957, Het spectrum, Utrecht.

Kerkgeschiedenis van Vaassen, G. van der Zee
1934, Drukkerij Hooiberg, Epe.

Kerkhistorisch onderzoek Gelderland, A. Wiggers, M.G. Spierts en G.J. Mentink
1988, Rijksarchief, Utrecht.

Luisterrijk – Nederlandse kerkorgels in beeld, Carel van Gestel
1998, Atrium in opdracht van ICOB b.v., Alphen aan den Rijn

Nieuw handboek voor de kerkorganist, Christiaan Ingelse et al.
1995, Boekencentrum, Zoetermeer.

Onder de Sint Jacob – Calvinistisch geloof in het dagelijks leven …, Vermeer
2000, Vermeer – Afstudeerscriptie Open Universiteit, Delft.

Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der vicariegoederen in Nederland, Mr. F.C.W. Koker
1857, J. Greven, Utrecht.

Op de orgelbank – Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici, Redactie: J. van ‘t Hul, drs. P.J. Vergunst.
1992, Uitgeverij J.J. Groen en zoon, Leiden.

Opstapcursus voor kerkorganisten, Module 1 – 4, Jan van Rossem
1996, Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek, Leerdam

Opstapcursus voor kerkorganisten, Module 5 – 7, Pieter Endedijk
1996, Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek, Leerdam

Orgelbeschrijvingen deel I, George Hendricus Broekhuyzen senior
1986, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam.

Orgelbeschrijvingen deel II, George Hendricus Broekhuyzen senior
1986, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam.

Orgelcultuur op de scheidslijn tussen kerk en staat, Paul Peeters
1990, Nederlandse Organistenvereniging, Arnhem.

Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer, H.F. van Heussen
1725, S. Luchtmans en D. Haak, Leiden

Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in Gelderland, F.C.W. Koker en ds. W. van Beuningen
1888.

Rijksarchief Utrecht, gids 4
1997, Rijksarchief, Utrecht.

Toegang tot het orgel, Jan Jongepier
1998, Uitgeverij de Banier, Utrecht.

Velua Catholica, J.W. Oostveen
1950, J.W. Oostveen, Apeldoorn.

Wegen op de Veluwe, Mr. L.A.J.W. Baron Sloet
1859, Tjeenk Willing, Zwolle