Is er nog wel toekomst voor het orgel?

Ondanks alle andere mogelijkheden, wint het orgel het in de Vaassense Hervormde gemeente van de andere mogelijkheden. Het orgel is gewoon niet weg te denken uit onze kerk. De kerkvoogdij heeft niet voor niets gekozen om te investeren in een ingrijpende vernieuwing van het kerkorgel. Ze heeft hiervoor een aantal alternatieven onderzocht en kwam tot de slotsom dat het orgel toch het geld waard was. Zo blijft ook onze gemeente vertrouwd met het eeuwenoude instrument dat kerkorgel heet.

Ook landelijk blijft de kerkzang formeel in de eredienst opgenomen. Artikel VII in de (nieuwe) concept kerkorde van de Verenigde protestantse Kerk in Nederland verwoordt dit als volgt:

Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot lezing van de heilige Schrift en de openbare prediking van het evangelie, de viering van doop en avondmaal, de dienst van lofzang en gebed en de diensten van barmhartigheid en gerechtigheid.

De dienst van lofzang en gebed heeft daarbij betrekking op de kerkmuziek en in afgeleide zin ook op hen, die de kerkmuziek verzorgen.

Het orgel is een instrument met een rijke geschiedenis, geloofd en verguisd. Een instrument dat een werelds ontstaan kende en werd gebruikt voor het volksvermaak. Het speelde waarschijnlijk zelfs in de arena’s van de Romeinen, daar waar veel Christenen een gruwelijke dood vonden. Als middel van machtsvertoon van vorsten, geschenk en trots van de burgerlijke gemeente. Een instrument dat in elk opzicht veel lijkt te missen om een plaats in de kerk te verdienen. Een instrument dat zelfs ooit verboden was.

Al met al een wonderlijke geschiedenis, die met veel namen en gebeurtenissen is omgeven. Met dit boek is de geschiedenis van het plaatselijke orgel in kaart gebracht. Een geschiedenis die samenhing met de gebeurtenissen in de kerk. Een geschiedenis die werd gedragen door de mensen uit de kerk. Telkens weer brachten ze het geld bij elkaar dat nodig was om de kosten van bouw en vernieuwing van het orgel te kunnen dragen. Bedragen die voor de gemeente groot zijn, maar die desondanks telkens weer werden opgebracht.

Vaassen mag trots zijn op dit nieuwe instrument. Een instrument waarop weer concerten kunnen worden gegeven. Een instrument dat er mooi uitziet. Maar bovenal een instrument dat de komende jaren de zondagse kerkdienst weer op een fantastische manier kan en zal begeleiden.