Andere muziekvormen rukken op

Toch komen er steeds meer mogelijkheden om de gemeentezang te begeleiden. Waren het eerst nog vooral koperen blaasinstrumenten die met het orgel speelden, door de opkomst van versterkers is vrijwel elk instrument in de kerk voor de hele gemeente goed hoorbaar te maken. Ook is het mogelijk om, zoals tijdens de laatste vernieuwing bleek, te kiezen voor een elektronisch kerkorgel. Een dergelijk instrument blijkt tegenwoordig goed in staat de gemeente te begeleiden. Dat hebben we uitvoerig kunnen merken tijdens de periode dat het Vaassense kerkorgel werd vernieuwd.

Naast het kerkorgel verschijnt dan ook een keur aan mogelijkheden. Onze gemeente wordt tegenwoordig begeleid op piano, door het combo en soms ook door instrumentalisten op een keur van andere instrumenten (blokfluit, dwarsfluit, gitaar, viool) die vooral in bijzondere diensten een muzikale bijdrage leveren.

In andere gemeenten zijn ook andere muzikale stromingen zichtbaar. Sommige zingen met ingespeelde orkestbanden, andere hebben geen orgel en begeleiden hun gemeentezang met een combo of in kleine gemeenten alleen met gitaar. Andere gemeenten zingen alleen. Zij hebben het orgel om uiteenlopende redenen niet opnieuw ingevoerd in de eredienst.

Muziek blijft zo een belangrijke plaats innemen in de verschillende vormen van het vieren van de eredienst.