Gemeentezang

De gemeente van Vaassen zingt goed. Dit is mede te danken aan de verschillende koren, waarvan veel gemeenteleden lid zijn. Deze gemeenteleden hebben daardoor een beter geoefende stem en kunnen sneller en gemakkelijker nieuwe liederen aanleren. Ondanks de afnemende belangstelling voor koormuziek als vrije tijdsbeoefening kent Vaassen nog steeds genoeg christelijke koren: het mannenkoor ‘Looft den Heer’, het gemengde koor ‘Hosanna’, het gospelkoor ‘Gospelsingers Online’ en het kinderkoor ‘Eigenwijs’. Door dit rijke verenigingsleven zal de gemeentezang ook de komende jaren naar verwachting op een verantwoord peil blijven.

De vroegere taken van de voorzanger lijken hierdoor niet meer zo nodig. Toch is er een aantal redenen dat een soortgelijke rol in de dienst gewenst is:

  • De liturgie begint weer belangrijker te worden in de dienst, de liederen die door de predikanten worden gekozen gaan steeds nauwer aansluiten bij de preek;
  • De gemeente zingt en kent veel meer liederen dan vroeger. Bleef de kennis vroeger beperkt tot een aantal psalmen, we kennen nu een veelheid van bundels waaruit wordt gezongen. Naast het liedboek der kerken is er zelfs een plaatselijke bundel gemaakt met daarin 98 kinderliederen. Ook wordt er meer gericht gezocht naar liederen die aansluiten bij de doelgroep van bepaalde diensten. Zo wordt in gezinsdiensten gezongen uit de liedbundels van Hanna Lam en Elly & Rikkert, in de jeugddiensten uit Opwekking en in ouderendiensten uit Johannes de Heer en de oude berijming. Voor Kerst en Pasen wordt aan het begin van de dienst wekelijks in de advents- en lijdenstijd een stapellied gezongen.

Daarom is het goed dat een aantal van de taken van de voorzanger is overgenomen door de cantorij. Ook de cantorij zingt in wisselzang met de gemeente en zingt liederen om de gemeente deze liederen te leren. Het blijft daarom mogelijk om snel en eenvoudig een nieuw lied aan te leren. Daarbij bestaan tevens gedachten om een kindercantorij te vormen om ook de kinderliederen sneller aan te kunnen leren.