De ingebruikneming van het orgel

Op vrijdag 14 juni was het dan zover. Het orgel kon in gebruik worden genomen. Van de activiteiten op deze dag zijn opnames gemaakt, die voor een deel op de bij het boek gevoegde CD zijn geplaatst. De festiviteiten bestonden op die dag uit twee onderdelen.

’s Middags werd de zakelijke kant van de overdracht afgehandeld in een korte bijeenkomst. Hans Kriek speelde aan het eind van deze bijeenkomst Freu dich sehr, o meine Seele van Georg Böhm.

’s Avonds vond de officiële overdracht van het orgel plaats in een feestelijke dienst. Voor deze dienst was door de groep liturgisch bloemschikken een speciaal liturgisch bloemstuk gemaakt dat de kerk opsierde. Hierin waren veel instrumenten gebruikt. Tijdens de dienst werd een drietal liederen gezongen met het nieuwe orgel. Daarnaast werden de formaliteiten rond de overdracht soepel afgehandeld. Toespraken werden gehouden, met daarin af en toe een knipoog. Hans Kriek gaf een korte weergave van de geschiedenis van het orgel en verklaarde de keuzes die zijn gemaakt. Ook liet hij samen met René Nijsse de mogelijkheden van het orgel horen, door telkens een kort stukje te vertellen. René Nijsse verlevendigde de tekst door het vertelde telkens kort op het orgel te laten horen. Voor de overdracht van het orgel gaf René Nijsse een orgelpijp aan de voorzitter van de kerkvoogdij, Wim Barnard. Deze gaf de pijp aan de voorzitter van de centrale kerkenraad, ds. Van Wingerden. De pijp is, als herinnering, in een plaquette opgenomen die is opgehangen in de kerk. De vier organisten kregen vervolgens de sleutels van het orgel door ds. van Wingerden uitgereikt. De dienst zou niet compleet zijn zonder een kort orgelconcert. Hans Kriek speelde daarvoor stukken van John Stanley, Johann Sebastian Bach en Cornelis de Wolf. Tijdens het laatste lied dat door de gemeente werd gezongen keerden de aanwezigen zich om en zongen het orgel toe.

Alhoewel de dienst over de kerktelefoon werd uitgezonden, konden de mensen het orgel uiteraard niet zien. De diaconie had daarom besloten om op zaterdag 13 juli de kerktelefoonluisteraars de gelegenheid te geven om het orgel even te komen bekijken en beluisteren.

Zondag 16 juni was de eerste reguliere dienst, waarin het vernieuwde orgel werd bespeeld. Het spel van orgel klonk weer vertrouwd en het liturgisch centrum was weer netjes opgeruimd. Veel mensen keken tijdens de dienst even achterom om een blik op het nieuwe orgel te werpen. De kerk was, vanwege avondmaal, minder druk bezet dan anders. Doordat de cantorij meewerkte aan de dienst kwam ook de oude rol van voorzanger in deze dienst voor. De cantorij zong daarbij ook een lied met tussenzang.