De financiering

De voor de vernieuwing benodigde gelden werden door de stichting restauratiefonds bijeen gebracht en kwam uit de volgende bronnen:

 • Stichting Rankmarkt.
  Deze schonk gedurende vier jaar een deel van de opbrengst van de jaarlijkse Rankmarkt. In totaal leverde dit 62.500 gulden op.
 • Giften uit diverse fondsen
  Een aantal fondsen werd aangeschreven om een gift te doen ten behoeve van de restauratie van het kerkorgel. De verschillende (zowel plaatselijke als landelijke) fondsen brachten samen ruim 22.000 gulden in. Van het aantal fondsen dat werd aangeschreven reageerde slechts een beperkt deel.
 • Maandelijkse extra collectes
  Maandelijks werd er een extra uitgangscollecte voor de restauratie van het kerkorgel gehouden. Deze extra collectes leverden ruim 25.000 gulden op.
 • Giften van gemeenteleden
  Uiteraard konden de gemeenteleden ook los van de maandelijkse collectes een bijdrage storten op de rekening van de stichting restauratiefonds. Ruim 50 gemeenteleden maakten hiervan gebruik en schonken het fonds bedragen tussen de 10 en 1485 gulden. In totaal leverde dit het fonds ongeveer 12.000 gulden op. De gemiddelde bijdrage per gift was ruim 200 gulden.
 • Geld bijeengebracht door verschillende acties uit de gemeente
  Door verschillende onderdelen van de gemeente werd geld ingezameld. Verschillende verenigingen leverden een bijdrage. Zo organiseerde de christelijke gemengde zang-vereniging Hosanna een concert en gaven de Hervormde Vrouwengroep en kinderkoor de Rietzangertjes een gift. Ook kerkelijke onderdelen zorgen voor een bijdrage. Zo werd tijdens een uitje van de kerkenraad in september 1999 een bedrag ingezameld. Door de activiteitencommissie van de Hervormde Jeugdcommissie werd een Skeelerthon georganiseerd, werd een boekenactie georganiseerd en droeg het verjaardagsfonds ook een aanzienlijk bedrag bij. In totaal werd zo virca 41.000 gulden bijeen gebracht.