Het vernieuwde orgel (2002)

Organisatie

Voor de laatste ingrijpende vernieuwing werd op 15 september 1997 de stichting restauratiefonds kerkorgel Vaassen in het leven geroepen.

De stichting had ten doel het verwerven van middelen ten behoeve van de restauratie van het kerkorgel van de Hervormde Kerk te Vaassen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting trachte haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse acties.

Het bestuur van de stichting werd gevormd door Henk van Ingen, Dick Jacobs en Rob van der Waals.

De directie over de restauratie werd gevoerd door Jan van der Beek (ouderling kerkvoogd) en Hans Kriek (orgeladviseur). Zij waren verantwoordelijk voor het contact met de orgelbouwer, de kerkvoogdij, het bestuur van de hiervoor genoemde stichting en de orgelcommissie.

In de orgelcommissie zaten, naast de kerkvoogdij, ook de organisten. Nadat offertes waren aangevraagd werd de oorspronkelijke orgelcommissie opgeheven en werd een bouwcommissie ingesteld. Deze bestond uit Jan van der Beek, Wim den Besten, Hans Kriek en René Nijsse.

Ouderling-kerkvoogd Wim den Besten begeleidde tijdens de werkzaamheden het werk dat werd gedaan door vele vrijwilligers.