De organisten

In eerdere perioden was bijna steeds sprake van één organist in een bepaald tijdvak. Eind jaren 60 ontstond de vraag of het niet verstandig was om meerdere organisten beschikbaar te hebben. Het probleem was niet echt groot, want Heymen van ‘t Einde was vrijwel steeds beschikbaar. Hij nam vrijwel geen vakantie en slechts af en toe moest hij verstek laten gaan omdat hij met één van zijn koren ergens moest zingen. De kerkvoogdij vroeg hem daarom om in geval van nood iemand beschikbaar te hebben die zonodig het orgelspel kon overnemen. Dit werd Ab Kers. Hij kreeg echter geen aanstelling als organist, maar viel slechts in wanneer dat nodig was.

De persoonsbeschrijvingen zijn van de organisten zelf afkomstig.