Plan Nijsse

Het plan van orgelbouwer Nijsse sloot aan op de wensen van de kerkvoogdij. Een deel van het bestaande pijpwerk kon worden gebruikt en er zou een nieuw binnenwerk worden geplaatst. Het overige benodigde pijpwerk zou afkomstig zijn van verschillende orgels en er zou een deel worden bijgemaakt.

De beide klavieren zouden worden vernieuwd en gaan beide 54 toetsen tellen. Het pedaal zou 27 toetsen omvatten.

Besloten werd om de windmachine en de balg niet te vervangen. Aan de balg zouden enige kleine reparaties worden uitgevoerd.

Voor de periode tot aan de vervanging van het orgel door het nieuwe bood Nijsse aan het oude orgel bespeelbaar te houden. Sindsdien werd het orgel voor de paasdagen gestemd en voor de kerstdagen nagezien.