Veranderingen aan het orgel

Door een onverwachte schenking van 10.000 gulden was het mogelijk om aan het orgel en de klokken een aantal werkzaamheden te laten uitvoeren.

Het interieur werd veel moderner, met veel lichtere tinten. Het orgel met de donkerbruine kleur paste hier niet meer in. Ook had het orgel door de werkzaamheden in de kerk veel geleden en had daarom ook een aanzienlijke onderhoudsbeurt nodig.

De firma B. Koch uit Apeldoorn had het onderhoud van het orgel uitgevoerd, nadat de relatie met orgelbouwer Sanders was verbroken. Het orgel werd door hem voor de verbouwing van de kerk gedemonteerd en vanaf september 1962 weer geplaatst. Bij deze werkzaamheden kwamen verschillende gebreken aan het licht. In Hervormd Vaassen van oktober 1963 werd dit als volgt weergegeven:

Enige tijd geleden hebben we het zoveelste onderhoud met de orgelbouwer gehad en besloten het orgel thans zo goed mogelijk te zullen vernieuwen.

Bij het opbouwen van het orgel, vorig jaar, kwamen er diverse ouderdomsverschijnselen naar voren die van ernstiger aard waren dan aanvankelijk werden verondersteld. Zo bleek de oude speeltafel totaal onbespeelbaar te zijn en moest er op ’t laatste moment een noodspeeltafel voor gezet worden die er nog staat. Intussen heeft men de oude tafel gedeeltelijk gedemonteerd en is men tot de conclusie gekomen dat het opknappen hiervan, waarbij verschillende onderdelen met de hand gemaakt moesten worden, veel geld zou kosten en men nog niet kon garanderen dat dit weer voor enige tientallen jaren goed zou zijn. Na overleg hebben we toen besloten om een geheel nieuwe speeltafel aan te brengen waarbij de aansluitingen op het orgel, welke diverse lekken vertoonden alsmede de ± 700 membranen in het orgel totaal vernieuwd zullen worden waarna er voor wordt ingestaan dat er de eerste 40 jaar niet weer naar omgekeken behoeft te worden.

Deze ombouw en vernieuwing komt echter op ƒ 5700,-. We menen echter dat dit de meest ideale en economische oplossing is. Binnenkort zal de huidige speeltafel verwisseld worden door een grotere met meer capaciteit en mogelijkheden terwijl omstreeks februari 1964 – in verband met de lange levertijd bij de fabriek – de originele speeltafel enz. aangebracht zullen worden.

De firma Koch adviseerde de kerkenraad het orgel van een nieuwe speeltafel van het fabrikaat Laukhuff te voorzien. Koch begrootte de kosten daarvan op 5650 gulden. Daarnaast werden nog een aantal andere werkzaamheden voorgesteld waarvan de kosten op 6470 gulden werden geschat. Het elektrificeren van de kegelladen was een onderdeel van deze werkzaamheden. Het totaal aan kosten voor de vernieuwing van het orgel kwam daarmee op 12120 gulden. De heer Koch garandeerde de werking van het orgel voor 40 jaar. Op 15 januari 1963 neemt de kerkenraad het besluit om het orgel conform het voorstel van firma Koch te vernieuwen.