De financiering

De jeugdcommissie opperde in 1960 een initiatief om de verbouwing te bekostigen een kwartjesactie. Met deze kwartjesactie legden 800 gezinnen wekelijks een kwartje in voor de verbouwing. Dit leverde gedurende enkele jaren jaarlijks een indrukwekkende bijdrage van bijna 10.000 gulden op. De kwartjesactie werd op vrijdagavond 26 november 1965 afgesloten met de medewerkers die aan de kwartjesactie hadden meegewerkt. Deze avond werd gehouden in de aula van de ds. Kalmijnschool. De voorzitter van de kerkvoogdij bedankte de medewerkers van harte voor het uitzonderlijk goed slagen van de actie. In ruim 5 jaren werd ongeveer 46.000 gulden bijeen gebracht, waardoor de uiteindelijke kosten, ondanks de extra werkzaamheden die werden uitgevoerd, voor de kerkvoogdij binnen de begroting bleven.