Frederik Hendrik (Frits) van Schoonhoven

Frits van Schoonhoven was de laatste orgeltrapper op het orgel. Na het plaatsen van de ventilator waren zijn diensten als orgeltrapper overbodig geworden. Op 31 december 1951 nam hij afscheid. Van de kerkvoogdij kreeg hij een rieten stoel met kussen als aandenken. Ook hij kreeg voor de rest van zijn leven een (betaalde) plaats in bank 82 aangeboden. Alhoewel de notulen van de kerkvoogdij aangeven dat Frits 45 jaar orgeltrapper is geweest, moet men zich hebben vergist. Frits is pas vanaf 1929 orgeltrapper geweest. Frits werd in Epe geboren op 21 november 1886. In Vaassen. Hij volgde zijn vader op als orgeltrapper. Hij was arbeider/dagloner van beroep en niet getrouwd. Hij was 75 jaar oud toen hij op 18 december 1961 in Apeldoorn overleed.