Oordeel over de vernieuwing

Over het algemeen zijn orgeldeskundigen tegenwoordig zeer sceptisch over het pneumatisch maken van een kerkorgel. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme ten aanzien van pneumatische orgels bleek in de praktijk dat een orgel daardoor storingsgevoeliger werd en de kosten van het onderhoud daardoor aanmerkelijk stegen. Ook de speelkwaliteiten van het orgel werden erdoor verminderd. Door de techniek treedt meer vertraging op tussen het indrukken van een toets en het geluid geven van een pijp.

Het pneumatische systeem had echter ook voordelen. Het orgel kon flexibeler worden opgezet en de pijpen hoefden niet meer persé direct op een windlade te worden geplaatst. Dit had het grote voordeel dat het orgel ingewikkelder kon worden opgebouwd dan toen het mechanisch was. Het aantal speelhulpen kon worden uitgebreid, waaronder allerlei soorten koppelingen.

Tegenwoordig wordt dit systeem niet vaak meer door orgelmakers gebruikt. Ze wijzen het af om kwalitatieve en artistieke redenen.

De landelijke orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde kerk constateerde in 1987 dat de makelij van de pneumatische tooncancelladen zeer degelijk was.