Een ingrijpende vernieuwing (1925)

De kerkvoogdij stond voor een grote opgave; het orgel had een ingrijpende onderhoudsbeurt nodig. De kerkvoogdij had een werk van dergelijke omvang nog niet eerder aan het orgel laten uitvoeren. Het groot onderhoud van 1893 was hierbij vergeleken klein te noemen. Bovendien zat geen van de personen die bij dat grote onderhoud betrokken was in 1924 nog in de kerkvoogdij.