Berend Zwerus

Na het bedanken van Jan Tieman werd op 12 november 1888 voor de tijd van vier achtereenvolgende jaren Berend Zwerus als voorlezer en voorzanger benoemd. Met zijn benoeming werd het ambt van voorlezer en voorzanger van dat van koster gescheiden. Ook was hij geen onderwijzer zoals tot dan toe gebruikelijk was, maar landbouwer. Na afloop van de periode werd hij nogmaals herbenoemd en was hij voorzanger tot 1898. Berend werd op 26 augustus 1828 in Heerde geboren en trouwde met Cornelia Petronella Lijssen. Hij was gedurende vele jaren notabel van de kerk. Hij overleed op 7 september 1910.