W. van ’t Hul

Dit was de moeilijkst te achterhalen orgeltrapper. In de kerkelijke jaarrekeningen stond in de kerkelijke jaarrekeningen in de periode 1881 tot en met 1895 als naam van de orgeltrapper W. van ’t Hul vermeld. Het leek om één persoon te gaan. De enige persoon met deze naam overleed echter in 1889. Dus moest het wel een ander zijn. Slechts één persoon met een soortgelijke naam leefde in de hele periode: Wessel van ’t Hull. Deze werd echter geboren in 1868 en zou dan op dertien jarige leeftijd orgeltrapper zijn geworden. Dit is een erg lage leeftijd voor een orgeltrapper om te beginnen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat hij vanaf het begin orgeltrapper is geweest. Waarschijnlijker is dat zijn vader Willem van ’t Hull in 1881 orgeltrapper werd en dat zoon Wessel het na het overlijden van zijn vader overnam. Van beide personen worden daarom hierna de gegevens vermeld.

Willem van ’t Hull

Willem van ’t Hull werd op 4 november 1833 in Epe geboren. Hij trouwde op 28 april 1860 met Maria Huisman en kreeg vijf kinderen. De tweede van hen stierf echter al spoedig.  Willem was dagloner van beroep en verhuisde nogal eens. Hij woonde in Oene, op de Hegge, in Vaassense broek en in Apeldoorn. Hij werd na de dood van Klaas van Dam orgeltrapper tot aan zijn dood. Hij overleed op 31 maart 1885.

Wessel van ’t Hull

Wessel van ’t Hull werd op 10 augustus 1868 in Apeldoorn geboren. Hij hoefde vanwege een lichamelijk gebrek niet in dienst. Daarom is zijn signalement niet bekend. Na het overlijden van zijn vader in 1885 neemt hij het werk als orgeltrapper over. Dit doet hij tot en met september 1894. Wessel is, evenals zijn vader, van beroep dagloner. Na, na de dood van zijn vader, eerst met zijn moeder op de Oosterhof te zijn gaan wonen gaat hij na zijn trouwen op 1 september 1894 met Willempje Bossenbroek in Emst wonen. Waarschijnlijk werd toen de afstand tussen Emst en de kerk te groot om aan te blijven als orgeltrapper. Wessel overleed op 21 januari 1935.