Fritz van Vemde

Fritz van Vemde was een jongere broer van de eerder genoemde organist Egbert Andries van Vemde. Hij werd op 23 november 1879 geboren. Hij is evenals Egbert Andries ongehuwd gebleven. Hij werd in 1902 organist en vervulde deze functie totdat hij op 35-jarige leeftijd stierf op 19 september 1915. In de laatste maanden van zijn leven was hij nogal ziekelijk. In deze moeilijke periode namen mej. Janna Margaretha van Florestein en Willem Jan van ’t Einde zijn taken als organist over.