De orgeltrappers

De rol van de orgeltrapper zal voor de meeste lezers niet duidelijk zijn, omdat hij minder zichtbaar aanwezig was en tegenwoordig helemaal geen rol meer speelt bij het orgel.

De orgeltrapper was nodig om te zorgen dat het orgel voldoende wind had om te kunnen spelen. Door op één of meerdere balgtreden te trappen werd de balg van het orgel opgepompt. Wat eenvoudig voorgesteld is dit te vergelijken met het oppompen van een luchtbed. De balg kent twee openingen. Behalve de plek waar, door het trappen van de orgeltrapper, de wind de balg binnen-stroomt is er ook een uitgang aan de andere kant. Deze uitgang leidt de wind naar het orgel. Door nu boven op de balg een gewicht (bijvoorbeeld stenen of delen van grafzerken) te leggen zorgde de orgelmaker ervoor dat de wind onder een bepaalde druk naar het orgel toe gaat. Hoe groter het gewicht, des te groter de winddruk. Doordat de balg een bepaalde grootte heeft kan de orgeltrapper vooraf zorgen voor een bepaalde voorraad wind. Dit is belangrijk wanneer het orgel meer wind nodig heeft dan de orgeltrapper voor kan zorgen, bijvoorbeeld op de momenten dat de organist veel registers gebruikt. Het kan de orgeltrapper ook even wat rust geven tussen het trappen door. Hij hoeft door de aanwezige voorraad wind  immers niet steeds door te trappen. Een ander voordeel van een balg is dat door de aanwezige voorraad wind, deze gelijkmatiger naar het orgel stroomt. Het orgel is daardoor verzekerd van een stabiele windtoevoer. Daardoor wordt ook de orgelklank stabieler.