Jan Christoffel Mulder

Na het vroege overlijden van Peter van de Vaart werd deze opgevolgd door Jan Christoffel Mulder. Hij werd op 17 maart 1830 in Vaassen geboren. Hij werd papier-maker/fabrikant en woonde in de kom van Vaassen.

Jan Christoffel deed belijdenis op 30 of 31 maart 1853 en trouwde op 27 november 1858 met Christina Wijnbergen. Het bruidspaar kreeg zeven kinderen. Hij diende de gemeente als organist van 1847 tot 1882. Op 2 december van dat jaar vertrok hij naar Apeldoorn. Hij kreeg de laatste maand nog gewoon uitbetaald. Blijkbaar bespeelde hij het orgel tot 1 januari 1883. In Apeldoorn werkte hij als dagloner en veldarbeider. Hij overleed op 15 januari 1902 aan de gevolgen van griep. Hij werd 71 jaar. Alhoewel hij niet voor militaire dienst werd opgeroepen is toch zijn signalement als volgt beschreven.

Lengte:                                  1 el en 700 strepen (1 meter 70 centimeter)

Aangezicht:                            Ovaal

Voorhoofd:                            Hoog

Ogen:                                    Bruin

Neus:                                     Gewoon

Mond:                                    Klein

Kin:                                       Ovaal

Haar:                                     Bruin

Wenkbraauwen  Idem

Overige kenmerken               Geen