De organisten

De rol van de organist is voor de meeste mensen duidelijk. Hij bespeelt de toetsen van het orgel en kiest de registers waarmee hij speelt; Hij zorgt voor het eigenlijke orgelspel. Daarnaast dient de organist in staat te zijn eenvoudige storingen aan het orgel te verhelpen. Hierdoor wordt voorkomen dat bij elk wissewasje een orgelbouwer moet komen. Afgezien van de financiële redenen is ook tijd een belangrijk gegeven. Wanneer tijdens een dienst (of tussen de morgen- en avonddienst) het probleem kan worden opgelost, zal het probleem als minder vervelend ervaren worden.