Oordeel over het in 1821 gebouwde orgel

Het orgel was in eerste instantie goed gebouwd.

Van der Aa schrijft in 1848 in het aardrijkskundig woordenboek van Nederland dat Vaassen over een goed orgel beschikt.

Ondanks het feit dat het orgelbouwer Reil tijdens zijn onderhoudwerkzaamheden niet bekend was wie het orgel heeft gebouwd constateerde deze in 1987:

Het (de orgelbouwer) is echter geen gelegenheidsorgelmaker geweest, zoals op de Veluwe vaak is voorgekomen. Gezien het fraaie en orgelmatige front is het een orgelmaker met doordachte ideeën.

Blijkbaar heeft de kerkvoogdij dus in 1821, anders dan vele kerken in de omgeving, gekozen voor een kwalitatief goed orgel.