De Context van dit boek

Om de geschiedenis van ons kerkorgel in een goed perspectief te zetten beschrijft dit eerste hoofdstuk delen van de algemene geschiedenis.
Achtereenvolgens gaat dit hoofdstuk in op de relatie tussen muziek en de kerk, de ontwikkeling van het kerkorgel, de scheiding tussen Kerk en Staat en de omstandigheden waaronder de Vaassenaren leefden in de 19e eeuw.