Voorwoord Visch

Alles wat adem heeft, love de Here.
( Psalm 150: 6)

Aan het slot van de psalmen, waarin we steeds opgeroepen worden de Here te loven, wordt het nog eens nadrukkelijk gezegd. Alles wat adem heeft moet God loven.
En waar wordt meer de lof gezongen dan in de kerk.
En wat is er mooier dan de lof te zingen, met de begeleiding van een goed orgel.
De preek kan mooi zijn en heel diep tot je spreken, maar wat is het dan fijn als de preek omlijst wordt door mooie liederen en orgelklanken, waarmee de gemeente haar geloof zingend kan belijden.
We mogen dan ook dankbaar zijn dat we nu in Vaassen een zo mooi orgel hebben die de gemeentezang ondersteunt.
We zijn Wim van `t Einde dan ook dankbaar dat hij zoveel naspeurwerk heeft gedaan om dit mooie en leesbare boekje tot stand te brengen.
We hopen dat het haar weg zal vinden in ons dorp en de wijde omgeving, want dat is het zeker waard.

L. Visch,
Ouderling en archivaris van het plaatselijke kerkelijke archief van de Hervormde Gemeente van Vaassen.