Voorwoord Barnard

Met de eerste aanblik van dit boek kwam er bij mij al heel snel een gevoel van waardering naar boven.
Bij het lezen sloeg de waardering  gaandeweg om in verbazing en bewondering. Verbazing over het feit dat er zoveel wetenswaardigs te vertellen valt over een kerkorgel in een dorp in Nederland zoals er zovelen zijn. Kennelijk heeft men al vanaf de eerste jaren (en dat is erg lang geleden) ingezien dat  het voor “later” van het grootste belang is soms ogenschijnlijk eenvoudige en  onbelangrijke feiten vast te leggen. Dit is ook nu weer gebleken, want bij het plannen maken voor de restauratie van ons prachtig orgel is menigmaal gekeken naar hoe het vroeger was.
Daarmee kom ik dan als vanzelf bij mijn bewondering voor de schrijver van het boekwerk dat U nu in Uw handen hebt. Bewondering voor de manier waarop dit boek, dat naast een grote hoeveelheid technische gegevens voor de liefhebber en de ingewijde, op een overzichtelijke en een voor ieder plezierig  leesbare manier veel te vertellen heeft over het orgel en alles wat in de loop der jaren daaromheen heeft plaatsgevonden. Ook bewondering voor het researchwerk. Niemand kan ook maar bij benadering enige schatting maken hoeveel tijd en geduld erin gestoken is.
Daarom wil ik Wim van ’t Einde een groot compliment maken voor het uitgeven van dit geschrift, want je kunt wel zeggen dat je het met veel plezier gedaan hebt, maar ik ben van mening dat hier een grote prestatie is geleverd.
Ik hoop dan ook dat heel veel mensen in en buiten onze gemeente kennis zullen nemen van het orgel klinkt weer in de kerk.

Ik wens u, lezer, veel leesgenot.

W. Barnard,
Voorzitter kerkvoogdij